Protokoll

När kommunens protokoll är justerade blir de allmänna handlingar och oftast offentliga. Protokollen publiceras utifrån kraven på sekretess och dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa protokoll, eller delar av protokoll, skyddas av sekretesslagen och läggs därför inte ut på hemsidan.