Bryggan öppenvård

Du kan komma till oss för information, rådgivning och stöd anonymt och utan dokumentation. Besöket är frivilligt, kostnadsfritt och under tystnadsplikt.

Som förälder till ett barn med adhd har man ofta många frågor och funderingar; ”Vad innebär egentligen diagnosen, hur påverkar den mitt barns utveckling och framtid, hur stöttar jag bäst mitt barn, vilka krav kan jag ställa på barnet, vilka rättigheter till stöd har mitt barn i skolan, är det bra eller farligt med mediciner?” och så vidare. Ofta har man stort behov av att träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter.

Den här kursen, vänder sig till dig som är förälder (eller styvförälder) till ett barn med adhd i åldern 4–12 år som nyligen fått sin diagnos.

I vissa fall kan man ha rätt till vård av barn (så kallad VAB) från Försäkringskassan ring och kolla.

På kursen får du mer kunskap om

adhd, dess orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl barnet som familjen. Du får stöd i din föräldraroll genom att lära dig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och för att minska på tjatet och konflikterna. Du får också veta vilka krav du kan ställa på förskola/skola och vilka andra stödinsatser från samhället ditt barn och familjen kan ha rätt till.   

Tid och plats

Föräldrar träffas i grupp fem eftermiddagar. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Datum: 28/3 4/4 12/4, 18/4, 25/4

Tid: 13:00-16:00

Plats: Brandstationens övervåning

Kursledare: Caroline S Larsson & Susanna Mattila

Anmälan krävs

Sista anmälningsdag 22/3 via mejl eller telefon 073-036 30 04 eller mejl caroline.sjodin@overkalix.se

Frågor: telefon 073-036 30 04 eller mejl. caroline.sjodin@overkalix.se

Anhöriga kan behöva stöd från socialtjänsten på olika sätt. Stödet kan vara direkt, i form av insatser riktade till den anhörige, eller indirekt i form av insatser riktade till den närstående och som även har som syfte att underlätta för anhöriga. Individens behov styr vilken form av stöd som är aktuellt.

Du som har funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Även du som är anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan få stöd.

Sysselsättning och ett stabilt boende kan bidra till att personer med missbruk och beroende fullföljer och lyckas med sin behandling. Andra sociala stödinsatser handlar om att få hjälp att samordna sina vård- och stödåtgärder eller att som anhörig få stöd för egen del och hjälp med att hantera relationen till den som har missbruksproblem.

Är psykisk ohälsa något som du eller någon du känner lider av? Hör av dig till oss på Bryggan så berättar vi hur vi kan hjälpa och stötta just dig i din vardag.

Personligt ombud är ett kostnadsfritt kommunalt stöd som vänder sig till människor med långvarig psykisk ohälsa. Ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde och syftet är att tillgodose dennes behov och rättigheter.

Kontakt

Bryggan öppenvård

0926-74177 samordnare 0926-740 00 växel

Telefontid vardagar 09.00-10.00

Besöksadress: Renstigen 11

Ansökan Personligt ombud:
Överkalix Kommun
Personligt Ombud
956 81 Överkalix