Bostadsanpassning

För att kunna bo kvar hemma trots ett funktionshinder kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i bostaden.

Vem får bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt. För anpassning av lägenheter, eller om någon annan äger ditt hus, krävs att fastighetsägaren lämnar sitt skriftliga medgivande.

Varför får man bidrag?

Bidrag lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner  som finns i, och i anslutning till, bostaden.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Behovet av anpassningsåtgärder ska vara långvarigt eller bestående och styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. 

Ansökningsblankett

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix