När du känner oro för vuxen

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för en person, vuxen, äldre, närstående, granne, vän eller annan person far illa kan du anmäla det till oss på individ- och familjeomsorgen (IFO). Du kan anmäla antingen skriftligt eller muntligt. Det finns inget formellt krav på hur en anmälan ska se ut för att den ska hanteras.

Oron kan exempelvis handla om:
  • behov av stöd i bostaden
  • behov av stöd med personliga behov (mat, hygien, inköp etc.)
  • att personen utsätter sig för risker
  • oro för missbruk
  • att våld förekommer
  • att någon mår dåligt (fysiskt och/eller psykiskt) och kan vara i behov av stöd utifrån det
  • att personen inte själv vågar be om hjälp
  • övrigt behov av stöd i den dagliga livsföringen

Du kan ringa via kommunens växel och be att få prata med en socialsekreterare eller biståndshandläggare, du kan också skicka ett mejl till Ifo@overkalix.se

Är du osäker på vad du ska göra kan du rådfråga oss. Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan, men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan. Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Socialtjänsten har skyldighet att följa upp en anmälan som kommer till vår kännedom. Detta gör vi genom att kontakta personen som anmälan gäller.

Vi arbetar enligt socialtjänstlagen som bygger på frivillighet vilket innebär att den enskilde själv måste gå med på att ta emot eventuellt stöd. Den enskilde kan därmed välja att tacka nej till stöd från kommunen.

Eftersom sekretess råder kring ärenden i socialtjänsten får den som anmäler ingen återkoppling på hur det gått i ärendet.

Det går bra att skicka in din anmälan anonymt. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med socialtjänsten, eller avstå från att skriva ditt namn på den skriftliga anmälan.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00