Stöd till vuxna

Socialtjänsten ska främja för ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. När individer och familjer inte klarar av att lösa sin sociala situation själva kan de erbjudas olika typer av stöd.

Vi kan erbjuda stöd och hjälp.

Ekonomiska svårigheter, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk, beroende och till dig som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Navigera dig vidare i menyn för att ta del av de olika tjänster kommunen erbjuder.

 

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix