Synpunkter och klagomål

Som verksamhet tar vi gärna emot dina synpunkter på hur vi kan göra vårt arbete bättre.

På den här sidan kan du meddela oss direkt vad du tycker och ge oss dina förslag. Då får vi snabbt veta vad som behöver åtgärdas och kan ge återkoppling till dig, om du vill och har lämnat dina kontaktuppgifter.

Synpunkter och klagomål som lämnas till Socialförvaltningen från vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, myndigheter, föreningar, andra organisationer och intressenter ska tas emot och utredas.

I första hand vid inlämnade av synpunkt eller klagomål använd dig av E-tjänsten.

I andra hand kan du lämna in synpunkt skriftligt – använd gärna nedanstående blankett

Klagomål skickas då till:
Överkalix kommun
Socialförvaltningen
95681 Överkalix

Anonymitet

Du kan välja att lämna synpunkten eller klagomålet anonymt, dock har du då inte möjlighet att få återkoppling gällande synpunkten eller klagomålet.

Hantering

Om kontaktuppgifter är lämnade ska enhetschef senast inom 4 arbetsdagar meddela till dig att synpunkt eller klagomål inkommit. Inom 3 veckor från det att synpunkt eller klagomål inkommit ska enhetschef återkopplat utredning samt eventuella åtgärder.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Innan du anmäler ett klagomål till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, ska du först ha framfört ditt klagomål till chefen för verksamheten där du fått din vård eller omsorg eller till patientnämnden i regionen.

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Det kallas att lämna in ett enskilt klagomål.

Läs mer om hur du gör en anmälan på IVO:s hemsida – Länk Klaga på socialtjänsten | IVO.se

Patientnämnden fungerar som länk

Har du synpunkter på vården eller känner dig missnöjd? I första hand vänder du dig till den verksamhet som det berör, om du ändå inte är nöjd har du möjlighet att kontakta patientnämnden. Patientnämnden finns till för dig som patient, närstående och personal.

Läs mer på – länk Patientnämnden - Region Norrbotten

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix