Politiker och förtroendevalda

Våra nämnder och styrelser har folkvalda politiker som tar de beslut som behövs för kommunal verksamhet.

Justeringar av protokoll från politiska möten anslås på Anslagstavlan.

Själva protokollen finns under fliken Protokoll.
En del nämnders eller utskotts protokoll är sekretessbelagda för att de, till exempel, innehåller personuppgifter. 

Våra politiker går att nå via sin e-post som är ordnad så här: fornamn.efternamn@politiker.overkalix.se 

Kommunfullmäktige (KF)

Moderata Samlingspartiet

(m) Michael Westbrandt

(m) Susanne Grape

Centerpartiet

(c) Håkan Andersson

(c) Jessica Malmgren

(c) Lars Jönsson

Socialdemokratiska Arbetarepartiet

(s) Carolin Sjödin Larsson

(s) Ivar Isaksson

(s) Tea Pahikka Aho

(s) Sture Jatko

(s) Carina Tornberg

(s) Robert Larsson

(s) Otto Larsson

Vänsterpartiet

(v) Gunilla Nilsson Suikki

(v) Rasmus Gabrielsson Eriksson

Sverigedemokraterna

Finns ingen, kunde ej utses

(s) Kristina Åhl - ordförande 

(s) (vakant) - 1:e vice ordförande

(c) Gunnar Liljebäck - 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter:

(s) Robert Karlsson - ordförande

(s) Tea Pahikka Aho

(c) Gunnar Liljebäck

(s) Jörgen Vennström - vice ordförande

(v) Daniel Henriksson

Ersättare:

(s) Veronica Andersson

(s) Carina Tornberg

(c) Per-Erik Olofsson

(s) Ann-Louise Vinsa

(v) Kristina Olofsson

Allmänna utskottet (AU)

(s) Niclas Hökfors - ordförande

(s) Bengt-Erik Rolfs - vice ordförande

(c) Sarah Karlsson

(s) Cenneth Pettersson

(v) Kristina Olofsson

Barn- och utbildningsutskottet (BU)

Sociala omsorgsutskottet (SU)

Individnämnden

Bygg- och miljönämnden (BMN)

(s) Robert Karlsson - ordförande

(s) Veronica Andersson

(c) Gunnar Liljebäck

(s) Per Rauman - vice ordförande

(v) Daniel Henriksson

Valnämnden

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

(PRO) Per Rauman

(PRO) Siv Larsson

(SPF seniorerna) Sune Nilsson

(Hjärt- och lungsjukas förening) Lars Nilsson

(FUB) Sarah Pettersson

(s) Cenneth Pettersson - ordförande

(s) Susanna Karlsson - vice ordförande

(c) Stefan Granlund

(PRO) Anneli Nilsson

(SPF seniorerna) Inger Jönsson

(Hjärt- och Lungsjukas förening) Karin Åström

(FUB) Elisabet Hällström

(s) Maria Edfast

(s) Jörgen Wennström

(c) Sarah Karlsson

Revisorer för Överkalix kommun

(s) Gun Larsson

(s) Göran Hansson

(l) Monica Eliasson - ordförande

(s) Maria Fältmark - vice ordförande

(l) Göran Larsson

Leader Polaris

(s) Niclas Hökfors - ordinarie

(s) Leif Nilsson - ersättare

(s) Leif Nilsson - ordinarie

(c) Christina Henriksson-Hjelm - ordinarie

(s) Veronica Andersson - ersättare

(c) Sarah Karlsson - ersättare

Lokal översiktsplan

(s) Robert Karlsson - ordförande

(s) Per Rauman

(c) Gunnar Liljebäck

(s) Berith Drugge - vice ordförande

(v) Daniel Henriksson

Styrelsen för Stiftelsen Överkalixbostäder

(s) Leif Nilsson - ordförande

(s) Susanna Karlsson - vice ordförande

(c) Sarah Karlsson

(s) Carina Tornberg

(v) Daniel Henriksson

Övriga uppdrag

(c) Yvonne Karlsson

(s) Robert Karlsson

(s) Niclas Hökfors - ordinarie

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Bengt-Erik Rolfs  - ordinarie representant

(c) Gunnar Liljebäck - ersättare

(s) Veronica Andersson - ombud

(s) Per Rauman - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ledamot

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Susanna Karlsson - ordinarie

(s) Cenneth Pettersson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(c) Per-Erik Olofsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ledamot

(c) Sarah Karlsson - ersättare

(l) Monica Eliasson - revisor

(s) Maria Fältmark - ersättare

(l) Göran Larsson - revisor

(s) Gun Larsson - ersättare

(s) Maria Fältmark - revisor

(l) Monica Eliasson - ersättare

(l) Monica Eliasson - revisor

(s) Göran Hansson - ersättare

(s) Veronica Andersson - ordinarie

(s) Per Rauman - ersättare 

(s) Veronica Andersson - ordinarie

(s) Per Rauman - ersättare 

(s) Magnus Fornelid - överförmyndare

(s) Ivar Isaksson - ersättare

(s) Cenneth Pettersson - ordinarie

(s) Carina Tornberg - ersättare