Hur jobbar socialförvaltningen?

Socialförvaltningen är namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet, och ibland kan man behöva hjälp av andra. I Överkalix kan vi erbjuda olika former av råd, stöd och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Det finns även möjlighet att chatta eller använda sig av appen Safe Place.

På Rädda Barnens hemsida har de samlat stöd och kunskap om barn för dig som är ung, förälder eller jobbar med barn. Våra råd är framtagna av Rädda Barnens barnexperter och barnpsykologer.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Jenny Liljebäck

Socialchef

0926-741 50

Socialförvaltningen

Administratör

0926-741 57