Dödsboanmälan

När en person avlider är det vissa saker som ska göras och det kan ibland vara svårt att veta var man ska börja. På denna sida finner ni lite information om olika alternativ som finns när en närstående gått bort.

Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Om den avlidne efterlämnar tillgångar som endast täcker begravningskostnaderna kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till Skatteverket för registrering.

 • Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att den avlidne efterlämnar tillgångar som endast räcker till begravningskostnader eller mindre.
 • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
 • Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
 • Tillgångarna ska inte röras innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan, finns autogiro ska dessa stoppas.
 • De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

Meddela fodringsägarna att dödsboet saknar tillgångar. När kommunen har gjort dödsboanmälan till Skatteverket får ni en kopia. Skicka en kopia på dödsboanmälan med respektiver faktura till fodringsägarna.

Ta alltid kontakt med socialförvaltningen för information om hur man går tillväga vid en dödsboanmälan!

För att ansöka om en dödsboanmälan tar du kontakt med dödsbohandläggare inom IFO/Biståndsenheten.

Följande handlingar ska lämnas i samband med ansökan:

 • Släktintyg (beställs från Skatteverket)
 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt möjligt)
 • Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skatteverket)
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen
 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen
 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, i, marknadsvärdet
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, exempelvis vårdkostnader och hyra
 • Offert eller räkning på begravningskostnad
 • Offert eller räkning på gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Eventuellt fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka
 • Hade den döde en andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack

En bouppteckning är en skriftlig handling där dödsboet sammanställt den avlidnes tillgångar och skulder. Ni kan även anlita professionell hjälp med bouppteckningen, exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå. En bouppteckning ska normalt göras inom tre månader efter dödsfallet och skickas in till Skatteverket för registrering senast en månad efter bouppteckningen är gjord. En bouppteckning ska innehålla:

 • själva bouppteckningen i original
 • en kopia av bouppteckningen där en sida är bestyrkt, till exempel första eller sista sidan (Skatteverket behåller och arkiverar kopian)
 • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis (till bouppteckningsförrättningen), arvsavstående och liknande
 • fullmakt i original (om det finns en fullmakt)

Läs mer om bouppteckning på skatteverkets hemsida.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00