Fjärrvärme

Överkalix Värmeverk AB är helt ägt av Överkalix kommun, sedan 2012.

Två biobränslepannor ingår i värmeverkets fastbränslesystem. Sedan den nyare, effektivare biopannan invigdes har behovet av spetsvärme med olja under årets kallaste dagar minskat från ca 6 % till 1 % av det totala energibehovet.

För att optimera energiuttaget har rökgaskylare installerats – vilket gör att ytterligare värmeenergi tas från de fuktiga rökgaserna. Ett kontinuerligt arbete och satsningar på effektiv rökgasteknik har gjort att utsläppen av stoft idag ligger långt under Länsstyrelsens gränsvärde.

Biobränslet som används består av skogsflis och kommer från skogarna i norra Sverige och Finland.

Kvällsbild av värmeverket.
Foto: Överkalix kommun