Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen arbetar med rådgivning för att hjälpa dig hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt. Vi ger hushållet stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi.

Tillsammans med rådgivaren gör du en enkel sammanställning av ditt ekonomiska läge. Ni tar fram en bild av hur din ekonomi kan se ut i framtiden. Rådgivningen kan innebära allt ifrån ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete.

Om utgifterna alltid är högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Vi ser över dina inkomster och utgifter samt upprättar en budget som passar din ekonomi. Budgeten blir sedan ett verktyg för att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Vill du själv skaffa dig överblick av din ekonomi och veta hur din ekonomi mår kan du kostnadsfritt använda följande länkar:

Vad kan man få hjälp med på budgetrådgivningen?

 • gå igenom inkomster och utgifter för att utreda den nuvarande situationen
 • få hjälp med att upprätta en budget där ekonomin är i balans
 • få hjälp med att planera, strukturera och prioritera
 • få hjälp med att fördela utgifterna jämt över hela året

Att leva med skulder som man känner att man inte klarar av att betala är ytterst påfrestande för en människa/familj. Det kan kännas helt omöjligt att ta sig ur den. Men så behöver det inte vara.

Tillsammans med budget- och skuldrådgivaren kan du se vilka möjligheter som finns för att förändra din skuldsituation. Du får hjälp t.ex. med:

 • hjälp med överblick av skuldsituationen
 • hjälp med nya avbetalningsplaner
 • förhandling med fordringsägare om ändrade betalningsvillkor, t.ex. inkassobolag och Kronofogden
 • beräkning av din betalningsförmåga via kronofogden
 • hjälp med ansökan om skuldsanering

Skuldsanering innebär att den som är överskuldsatt kan få sina skulder nerskrivna.

Du får hjälp med ansökan om skuldsanering. Du får också råd och anvisningar både vid skuldsaneringsförfarandet och därefter.

För att erhålla skuldsanering skall man vara så skuldsatt att man inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid. När betalningsförmågan inte räcker till för att betala räntekostnaden på skulderna kan det vara hög tid att ansöka om skuldsanering.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig:

 • Information om skuldsanering
 • Råd och stöd före och under skuldsaneringsprocessen. T.ex. med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.

Även en företagare kan få skuldsanering men det krävs att din verksamhet är enkel att utreda. Du får inte ha näringsförbud och du ska ha gjort allt för att försöka betala dina skulder. Läs gärna mer på Kronofogdens sida om F-skuldsaneringen. https://www.kronofogden.se/skuldsaneringforetagare.html 

Från konsumentverkets hemsida hittar du enkelt tips och råd när det känns tufft med ekonomin.

Kontakt

Budget- och skuldrådgivare

0926-741 77

Överkalix kommun
Budget- och skuldrådgivning
956 81 Överkalix