Kultur

Vilda berättelser, vackert allmogemåleri och välkomnande evenemang är några av de delar som kännetecknar Överkalix unika kulturliv.

Kulturliv

I Överkalix talas fortfarande en unik fornnordisk dialekt som fascinerar språkvetare och förbryllar besökare.

I Överkalix talas fortfarande en unik fornnordisk dialekt som fascinerar språkvetare och förbryllar besökare.

Överkalixmålet bygger på en muntlig berättartradition över generationer. Denna berättartradition kan också vara förklaringen till att många författare kommer från just Överkalix.

Sägner och skrönor omger även de stora allmogemålare som färgsatt Överkalix med ett unikt kurbitsmåleri i naturfärger.

Nutida bild-, foto- och formkonst påverkas givetvis av allmogetraditionen men även av samisk kultur och inte minst den natur som omger konstnärerna i Överkalix.

Fiskeområden, laxtrappan i Jockfall, vandringsleder, skogsbruk, skogshemmanet Rikti Dokkas och Martingården som visar på hur livet kunde se ut förr i tiden.

Nationalälven Kalixälv som flyter genom Överkalix har varit, och är, en viktig del av kultur- och vardagslivet. Som flottningsled, för fiske och rekreation, och firandet av älvens dag.

Film, teater, konserter och sportevenemang visas regelbundet. Scenkonst presenteras både i Bränna och i byarna.

Kulturstipendium

Barn- och utbildningsutskottet i Överkalix utser årligen mottagare av Överkalix kommuns kulturstipendium. Nomineringsperioden sker under våren.

Kulturen bär vårt samhälles berättelse, våra rötter, nuet och framtiden. Vilken kulturskapare vill du lyfta fram som Överkalix kommuns kulturstipendiat? 

Kriterierna lyder:

Stipendiet delas ut till utövare och/eller främjare av verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater eller inom annat kulturellt område i folkbildande syfte.

Stipendiet utdelas till enskild utövare eller grupp som är verksam i, har verkat eller vars produktion kan knytas till Överkalix.

Kulturstipendiet uppgår till 6.000 kronor.

Barn- och utbildningsutskottet fattar beslut om vem eller vilka som tilldelas stipendiet. Under juni månad varje år meddelas stipendiaten/stipendiaterna.

Du har möjlighet a.tt föreslå kandidat/kandidater till kulturstipendium. Förslag med motivering, tydligt märkt "Kulturstipendium" lämnas till Överkalix Bibliotek.

E-post: biblioteket@overkalix.se

eller:

Överkalix Bibliotek 
Skolgatan 8 
956 81 Överkalix

1987 - Bengt Pohjanen

1988 - Vifast Björklund

1989 - Överkalix Konstgille

1990 - Bengt Andersson

1991 - Stefan Pettersson

1992 - Siv Cedering

1993 - Lars Andersson och Anders Hällström

1994 - Nils Nilsson och Malin Carlsson

1995 - Åke Sköld och Olof Hederyd

1996 - Överkalix Kyrkokör

1997 - Evert Johansson

1998 - Inget stipendium utdelas - fonderas till nästa år

1999 - En3 Teatergrupp/Överkalix Teaterförening

2000 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2001 - Leif Johansson

2002 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2003 - Urban Karlsson/Grupp Överkalix-målet

2004 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2005 - Överkalix Hembygdsgille

2006 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2007 - Bosse Johansson

2008 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2009 - Roland Andersson

2010 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2011 - Thord Nilsson och Lina Stoltz

2012 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2013 - Anneli Nilsson

2014 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år 

2015 - Holger Larsson/ Holgers Traktormuseum

2016 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2017 - Solveig Nordmark 

2018 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2019 - Svenska kyrkans musikverksamhet

2020 - Katarina Nilsson, illustration, formgivning, fotografi och Karin Thorell, fotografi

2021 - Katarina Karlsson, kulturellt arbete, Linnea Isaksson, fotografi

2022 - Alma Isaksson, måleri och Allan Nordmark, kulturarv tjärdalar

Kulturstipendium för ungdomar började delas ut 2013, retroaktivt för verksamhet som pågått under året innan.

2012 - 

2013 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2014 - 

2015 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år

2016 - Kulturstipendium för ungdomar delades ut i enskilda delar till Matilda Persson (sång), Axel Bergström (gitarrspel) och Emma Johansson (bild och form)

2017 - Inget stipendium utdelas - beslut vartannat år 

2018 -

Kulturbidrag

Föreningar och organisationer kan söka Överkalix kommuns kulturbidrag för att genomföra kulturella aktiviteter i Överkalix kommun som kommer Överkalix medborgare till gagn. Hur du söker och vilka kriterier som gäller hittar du på sidan Bidrag och stöd.

Biblioteket

070-298 41 40

Skolgatan 8
956 81 Överkalix