Vistas ute i centralorten

Kommunen ansvarar för skötsel av många av de parker och leder, både med och utan lekredskap, som finns i tätorten. 

Gå, träna och lek

I centrala Överkalix finns olika alternativ för dig som vill promenera eller jogga i naturskön miljö.

På Grelsbyberget finns stigar och motionsspår som leder till rastplatser med vackra utsikter och intressant information om platsen och dess utsikt. Kartor över Grelsbybergets leder och spår finns uppsatta på Storgatan vid området Poxkroken och vid ledernas början.

Strandpromenaden är ett belyst promenadstråk som följer Kalixälvens strand. Här finns bänkar och rastplatser efter sträckan. Promenaden bjuder på både natur- och kulturupplevelser och efter sträckan finns även ett utegym för allmänheten i anslutning till Överkalix camping.

Lekplatser med gungor och andra lekredskap finns på skolområdets skol- och förskolegårdar. Vintertid finns en skridskobana mellan isladan Skogshallen och Norrskenshallen/biblioteket. 

Grafisk karta över Överkalix centralort med vägar och promendstråk utmärkta

Kontakt

Harri Kylmänen

Driftschef Gator & Renhållning

0926 - 740 00