Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett funktionshinder som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd.

För dig som inte själv kör fordonet utan färdas som passagerare krävs förutom betydande gångsvårigheter också att den sökande regelbundet behöver hjälp utanför fordonet.

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna.  

Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd. Se kontaktinformation i kolumnen till höger för eventuella frågor.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade skickas till:

Överkalix kommun
Bygg- och miljönämnden
956 81 ÖVERKALIX 

Ansökningsblankett parkeringstillstånd

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix