Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Grundförutsättningar för adoption

Sökande måste vara lägst 25 år och bör vara högst 42 år vid ansökningstillfället. Sökande som vill adoptera gemensamt måste vara gift eller registrerad partner. Även ensamstående får adoptera. Ett medgivande från socialnämnden i er hemkommun.

Hur går det till vid adoption?

Innan adoptionsutredningen kan påbörjas ska den/de sökande ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med utbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov.

Efter avslutad utbildning ska en ansökan om medgivande för adoption göras hos socialnämnden i hemkommunen. Utifrån ansökan genomför sedan socialsekreterare en utredning för att bedöma om de sökande är lämpliga som adoptivföräldrar.

Utredningen lämnas sedan med förslag till socialnämnden som fattar beslut om medgivande ska sedan lämnas.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00