Projekt

Projekt Den framåtskridande kommunen: Syftet med projektet är att utreda vilka utvecklingsinsatser som måste genomföras för att ändra synen på inlandskommunen Överkalix och stärka varumärket Överkalix som en attraktiv plats att flytta till och skapa sitt liv i. Målet med förstudien är att ta fram ett lösningskoncept med förändringsinsatser som ska göra Överkalix mer attraktivt.