Föräldrastöd

Föräldrastöd är till för dig som är förälder i Överkalix kommun. Här kan du läsa om vad som anordnas och görs för att du ska få stöd och uppmuntran i ditt livs viktigaste uppdrag - att vara förälder!

Vill du utvecklas i din föräldraroll?

Det är fantastiskt att vara förälder men det kan också vara svårt och krävande.

Glädje, oro och en känsla av att inte räcka till är en naturlig del av föräldrarollen. Alla vill vi att våra barn ska må bra, känna trygghet och trivas med livet.

Massor av kärlek men också tydliga gränser är förutsättningar för att lyckas - oavsett barnets ålder.

Föräldrastöd ger dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap. Genom att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få användbara verktyg blir du stärkt i din föräldraroll.

Vi erbjuder hälsofrämjande insatser till alla föräldrar (passar även mor- och farföräldrar) i form av beprövade utbildningar med utbildade handledare.

På våra kurser finns inga pekpinnar! Istället ger vi dig redskapen som krävs för att du ska bli ännu tryggare i din roll som förälder.

Välkommen! 

Vill du minska på konflikter och bråk med ditt barn? Nu har du möjlighet att delta i Komet – ett program som syftar till att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn.

Vad står Komet för?

KOMET står för KOmmunikatiosMETod och består av samtalsträffar som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år och 12-18 år.   

Målet med samtalsträffarna är att ge er föräldrar verktyg som medför att det blir färre bråk och konflikter samt en bättre relation med barnet. Tanken är att det är den vuxne som i första hand ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska.

Innehållet på varje träff

Vid varje träff får föräldrarna lära sig nya färdigheter, som man sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma får man även ett skriftligt material.

När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det går, vad som börjar fungera bra och hjälps åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.

Träffarna består av olika moment:

  • Tid tillsammans
  • Kommunikation
  • Problemlösning
  • Regler

Vad kostar det?

Deltagande är kostnadsfritt.

Vad säger forskningen?

Komet för yngre barn (3-11 år) har funnits flera år i olika länder. Den här typen av föräldraträning har gett goda resultat i utländska utvärderingar.

Den svenska forskningen bekräftar de goda resultaten utomlands, man ser en minskning av bråk- och trotsbeteenden med mellan 35-50 % hos dem som fått utbildningen.

Av föräldrarna som gått Komet 12-18 anser 95 % av föräldrarna att kursen hjälpt deras ungdomar, och 97 % av föräldrarna skulle rekommendera programmet till andra föräldrar.

En omfattande studie görs just nu av Karolinska institutet. Utländska utvärderingar visar att den här typen av program kan vara effektiva för ungdomar.

Intresserad?

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Hör av dig till IFO via epost eller telefon.

Ni föräldrar som i samband med/ efter en separation, eller som inte levt tillsammans, vill diskutera olika frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för era barn, kan vända er till individ- och familjeomsorgen.

Varför samarbetssamtal?

Där kan ni som föräldrar gå i samarbetssamtal under sakkunnig ledning som en hjälp för att finna samförståndslösningar kring barnet/ barnen. Fokus i samtalen är barnens behov, nutid och framtid. 

Tingsrätten kan ibland i tvister om vårdnad, boende och/ eller umgänge hänvisa föräldrar till samarbetssamtal.

Syfte och mål

Samarbetssamtal har inte som syfte att bearbeta parrelationen eller att söka vem som har gjort rätt eller fel.

Målet är att föräldrar ska finna samförståndslösningar rörande barnet, få en bättre förståelse för varandras synpunkter, och kunna hantera inbördes konflikter på ett sätt så dessa inte går ut över barnet.

Några frågor som kan vara bra att fundera över inför ett samarbetssamtal kan vara:

  • Vad vill jag förändra?
  • Vad är mitt ansvar?
  • Vilken är den bästa lösningen för vårt barn?

Måste vi träffas?

En svårighet vid samarbetssamtal kan vara om det förekommit hot eller våld mellan föräldrarna. Det är fortfarande möjligt att genomföra samtal, men kanske i en annan form.

Hur går det till?

Vid samtalen träffas ni föräldrar tillsammans med en eller två samtalsledare som försöker lotsa er fram i diskussioner om vad som är bra för barnen. 

Syftet med samtalen är att ni föräldrar ska nå en överenskommelse där barnens behov blir tillgodosedda och respekterade. Om föräldrar och samtalsledare finner det lämpligt kan även barnen komma till tals vid samarbetssamtal. 

Så ofta träffas vi

Vanligtvis brukar samtalsserierna omfatta tre till fem tillfällen, ungefär en timme per tillfälle.
 - Om föräldrarna även behöver samtal kring deras relation, så kan detta ske genom familjerådgivningen (se ovan).

Samarbetssamtal kan avslutas med att man gör en överenskommelse eller tecknar juridiskt bindande avtal. Det är föräldrarna som fattar besluten, men avtalen skall godkännas av socialnämnden.  

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00