Författningsregister

Kommunallagen bestämmer att kommunala föreskrifter, med vissa förbehåll, ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix