Familjerådgivning

Ibland kan föräldrar, samlevande eller separerade, ha behov av rådgivande eller stöttande samtal kring relationen eller samarbete i fråga om barnen. Då kan man vända sig till familjerätten för familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Man kan ha behov av rådgivning i sina familjerelationer av olika skäl. Det kan handla om problem mellan partners, eller svårigheter med rollen som förälder eller styvförälder. Du/ Ni kan söka familjerådgivning:

  • när ni vill förändra förhållandet som ni lever i
  • när ni ofta grälar
  • när ni har svårt att prata med varandra
  • när ni funderar på att skiljas
  • när ni har separerat och det ofta blir bråk om barnen eller
  • när ni behöver hjälp att bearbeta separationen

Så går det till

Det kan vara ett eller flera samtal om 1-2 timmar. Du/ Ni har rätt att vara anonyma om ni så önskar. Familjerådgivaren har förstärkt tystnadsplikt.

Var träffas vi?

Överkalix kommun tillhandahåller familjerådgivning för kommunens medborgare av företaget HR Coaching Norr. Samtalen äger rum antingen i Kalix eller i Haparanda. 

Kostar det något?

Samtalen är kostnadsfria.

Anmälan

Är ni intresserade av familjerådgivning? Ring HR Coaching Norr direkt, eller vänd er till individ- och familjeomsorgen.

HR Coaching Norr AB - hemsida

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix