Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

Tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen.

Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden eller i hus kanske man själv (eller grannen) har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter.

I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler, men de måste kunna ställa i ordning skyddsrummet inom 48 timmar.