Lotterier

Kommunen ansvarar för registreringslotterier. Här hittar du information och ansöknings- och redovisningsblankett för lotterier.

Information angående lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier (enligt 6 kap 9§ spellagen 2018:1138). All annan tillståndsgivning ska spelinspektionen ansvara för.

För registreringslotterier krävs endast en registrering, vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år.

Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/spelformer/lotterier/