Förskola

I Överkalix finns två kommunala förskolor, Ängens förskola och Älvens förskola, med tillsammans sju avdelningar.

Öppethållande

De kommunala förskolorna håller öppet måndag – fredag kl. 06.30 – 17.00.
Vi har stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton.

I dagsläget finns ingen förskola som kan ta emot barn på kvällstid eller natt.

Söka plats i förskolan

Föräldrar som önskar plats i förskola ska göra en ansökan. Ansökan görs via e-tjänst som kräver e-legitimation, eller på blankett som kan skrivas ut . Länk till e-tjänster och utskrivningsbara blanketter, se nedan.  Ansökan via blankett lämnas in till skolkontoret eller skickas in till Överkalix kommun, Skolkontoret, 956 81 ÖVERKALIX. Via e-tjänsten kan du själv följa handläggningen av ditt ärende.

När ansökan kommit in registreras barnet enligt de önskemål du angivit. Du kommer att erbjudas en plats i förskolan från det datum du angett, förutsatt att din ansökan kommit in minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vi kan inte alltid erbjuda plats till ditt förstahandsval, beroende på beläggning och förturer.

Tänk på att räkna med inskolningstid på ca 2 veckor vid önskat placeringsdatum. Placeringsbeslutet skickas ut i god tid innan datum för placering. Påbörjas inte inskolningen inom en månad från överenskommet datum, upphör placeringen.

Ansökning förskola via e-tjänst

Barn i behov av särskilt stöd
Enligt 8:e kapitlet 9 § Skollagen ska barn som är i behov av särskilt stöd anvisas plats i förskola. Kontakta förskolechefen för mer information. Se kontaktruta.
Syskonförtur
Barn som har syskon placerade på en förskola har förtur till den förskolan, i mån av plats. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, erbjuds plats samtidigt och till samma förskola.
Överflyttning
Om du inte får ditt förstahandsval kan du välja att stå kvar i kön för att senare byta förskola/avdelning när plats kan erbjudas där.

Om man har gemensam vårdnad och barnet/barnen kommer att ha växelvis boende kan kommunen erbjuda att dela räkningen.

Kommunen kan dela räkningen så att varje vårdnadshavare betalar efter bruttoinkomsten i sitt hushåll och barnets vistelsetid. Vårdnadshavarna måste då meddela att familjeförhållandena har ändrats, aktuell inkomstuppgift och att de önskar att dela räkningen.

Om platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren övergår placeringen till den vårdnadshavaren som har kvar platsen. Den vårdnadshavaren får då betala för hela platsen. Kommunen erbjuder ej halv plats.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda skattepliktiga bruttoinkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vid förändrade familjeförhållanden, till exempel om du blir sammanboende eller ni flyttar isär, måste detta meddelas och ny inkomstuppgift lämnas in.Förändrade familjeförhållanden kan du inte meddela digitalt.

Att gå på förskolan

Att börja i förskolan innebär stora förändringar för ett barn. Invänjningen bör därför ske i god tid, innan barnet börjar vistas större delen av dagen i förskolan.

Under inskolningen är någon av föräldrarna närvarande. En lugn och tillräckligt lång invänjning är av största betydelse för barnet, särskilt för de yngsta. Under den tiden lär också föräldrar och personal känna varandra och kan lägga grunden till fortsatt naturligt samarbete.

Hur inskolningen skall se ut planeras med den personal som har hand om inskolningen av ditt barn. Överskolningen av barnen från Glädjen, Humlan och Droppen till äldrebarnsavdelning görs av personalen. 

Tider barnet lämnas och hämtas på förskolan ska fyllas i på kommunikationsplattformen Schoolsoft. Schemat bör lämnas minst 14 dagar i förväg.

Vårdnadshavaren får en inloggning via placeringsbeskedet som skickas ut när plats erhållits på förskolan. 

Lämpliga kläder som är praktiska och oömma – helst ombyte. Tänk på att vi är ute i alla väder!

Det bör också finnas inneskor eller halksockor.

Kläder och skor skall vara märkta. 

Förskolorna anordnar gemensamma aktiviteter, som till exempel utflykter, teatrar, konserter, med mera.

Några dagar per år har förskolans personal studie- och planeringsdagar. Under dessa dagar är förskolan begränsad och verksamheten är inte bemannad med ordinarie personal.

Om du har behov av omsorg dessa dagar, kontaktar du förskolans rektor senast två veckor före aktuell studiedag. 

När skolan har sina lov (jul-, sport-, påsk- och sommarlov) har vi på förskolan ofta mindre antal närvarande barn.

Inför loven kommer vi att fråga er om det blir någon förändring av barnens närvaro, för att kunna planera vår verksamhet gällande matbeställningar, personalens ledighet, vikarier, aktiviteter, med mera. 

De barn som fyller fem år under året deltar i femårsgrupp. Barnen från den egna avdelningen och från andra avdelningar träffas och har olika aktiviteter tillsammans.

I slutet av vårterminen gör vi besök i förskoleklassen, träffar våra nya fröknar och lär känna ute- och innemiljön. Femåringarna gör även en längre resa.

Tillsammans med föräldrarna genomförs ett utvecklingssamtal.

Samtalet handlar om barnets utveckling och hur vi tillsammans med er skall arbeta vidare med att främja barnets utveckling. Vi har i samtalet möjlighet att ge information och ömsesidigt utbyte angående barnet.

Samtal kan genomföras en eller flera gånger per år.

Alla barn i förskola/ skola skall ha en egen portfolio med individuella mål för att utvecklas och gå framåt i sitt lärande utifrån målen i läroplanen.

Egna leksaker, pengar och godis ska inte tas med till förskolan. Vi kan inte ansvara för medhavda leksaker.

Har barnet snuttefilt, mjukdjur eller liknande för vilan får dessa gärna följa med.

Studie- och planeringsdagar

Några dagar per år har förskolan studie- och planeringsdagar. Under dessa dagar är förskolan begränsad och verksamheten är inte bemannad med ordinarie personal. Om du har behov av omsorg dessa dagar kontaktar du förskolans rektor senast två veckor innan aktuell studiedag.

Måndag 8 januari 2024

Måndag 10 juni 2024

Några dagar per år har förskolan studie- och planeringsdagar. Under dessa dagar är förskolan begränsad och verksamheten är inte bemannad med ordinarie personal. Om du har behov av omsorg dessa dagar kontaktar du förskolans rektor senast två veckor innan aktuell studiedag.

Måndag 12 augusti 2024

Måndag 28 oktober 2024

Några dagar per år har förskolans personal studie- och planeringsdagar. Under dessa dagar är förskolan begränsad och verksamheten är inte bemannad med ordinarie personal. Om du har behov av omsorg dessa dagar, kontaktar du förskolans rektor senaste två veckor före aktuell studiedag.

Tisdag 7 januari 2025

Måndag 9 juni 2025

Sommarbild av grå träbyggnad, röd förrådsbod och en lekplats, med äng i förgrunden.
foto: Överkalix kommun

Kontakter förskola

My Pahikka Aho

Rektor förskola/ Headmaster preeschool

0926-741 20 073-038 61 11

Ängens förskola, Skolgatan 6

 • Humlan, för barn 1-3 år
  0926-741 91
 • Droppen, för barn 1-3 år
  0926-741 33
 • Violen, för barn 3-5 år
  0926-741 43
 • Grodan, för barn 3-5 år
  0926-741 32

 

Älvens förskola, Älvgatan 21

 • Glädjen, för barn 1-2 år
  0926-741 23
 • Hoppet, för barn 3-4 år
  0926-741 22
 • Äventyret, för barn 4-5 år
  0926-741 21

Om personuppgifter
Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter