Sotning och brandskyddskontroll

Om eldstad används i fastigheten ska sotning och brandskyddskontroll genomföras regelbundet, för att förebygga bränder i bostäder.

Sotning och brandskyddskontroll

Överkalix kommun ansvarar för sotningsverksamheten i kommunen. Verksamheten är indelad i två delar; rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll. 

Fristen för sotning och brandskyddskontroll följer MSB:s allmänna råd.

Kommunen får enligt 3 kap. 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den egna fastigheten.

Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av ansökan beaktas förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften.

För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning, till exempel Svenska Brandskyddsföreningens kurs, eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.

Varje fastighetsägare kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ansökan om att rengöra/ sota på sin egen fastighet görs via nedanstående e-tjänst, ärendet kommer därefter att prövas och beslut att meddelas elektroniskt via e-tjänstesytemet.

Observera att du behöver bifoga en kopia på protokollet från den senaste brandskyddskontrollen i samband med din ansökan.

Ansökan egensotning

Den rengörande verksamheten utförs av Sotarn i ÖverkalixAB, enligt avtal,

Sotarn i Boden Överkalix Övertorneå AB
Odengatan 12
941 39 Piteå
0921 – 162 20
jorgen@sotningen.se

 

Brandskyddskontrollen kan inte utföras av den enskilde utan utförs även den av Sotarn i Överkalix AB och debiteras enligt fastställd taxa.