Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar med att stödja och vägleda individer som av någon anledning har hamnat utanför arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda som omfattas av etableringslagen, personer som har varit långtidssjukskrivna och personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Vägledning och kartläggning syftar till att säkerställa en realistisk målsättning som grund för att varje individ ska lyckas uppnå sitt mål. Vi gör en individuell planering utifrån en helhetssyn på varje individ, där ingår även faktorer som social samvaro, fysisk aktivitet och välbefinnande. Aktiviteter kan vara olika uppdrag inom vår verksamhet eller i kommunens övriga verksamheter för att stötta individen inom områdena:

  • hälsa
  • motivation
  • självkänsla
  • språkträning
  • målsättningar
  • CV och intervjuteknik. 

Arbetsmarknadsenheten driver Överkalix kommuns fritidsbank där man kostnadsfritt kan låna olika typer av idrotts- och friluftsutrustning

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

070-185 63 94

Besöksadress:
Skolgatan 1
956 31 Överkalix

Anna-Lena Bjälmsjö

Enhetschef arbetsmarknad och integration/ Resurspoolen

0926-74190