Grundskolan

På Överkalix kommunala skolområde finns både förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasium/SFI. I närområdet finns även badhus, idrottshall, ishall och bibliotek.

Kommunens grundskolor Åkerskolan och Strandskolan ligger naturskönt i närheten av Kalix älv. På Åkerskolan finns fritidshemmet Björnen och årskurs F-3, och på  Strandskolan finns årskurserna 4-9. 

Åkerskolan är en kommunal skola som ligger på Bulandsgatan 17 i natursköna Överkalix. På Åkerskolan, som är en F-3 skola, går det cirka 80 elever. I samma lokaler finns förskoleklass och fritidshemmet Björnen.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en ettårig obligatorisk skolform och starten i elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek blandas med kunskaper och ditt barn får skolvana.

Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Grundskola åk 1-3 

På Åkerskolan jobbar vi mycket medvetet med kunskapsresultat, trygghet och studiero. Vårt motto är att varje elev i skolan ska lyckas, och lämna Åkerskolan stolt och glad över sin personliga utveckling och sina studieresultat.

Fritidshem

Fritidshemmet Björnen finns i samma lokaler som förskoleklassen. 

Strandskolan är en kommunal skola som ligger vid älven i det natursköna Överkalix, på Bulandsgatan 15. Det är en 4-9 skola med cirka 160 elever. Skolan har trevliga lokaler och en fin skolgård. 

På Strandskolan arbetar vi mycket medvetet med kunskapsresultat, trygghet och studiero. Vårt motto är att varje elev ska lyckas, och lämna Strandskolan med goda kunskaper, en bra självkänsla, vara företagsamma, och lusten till lärande ska vara större i årskurs 9 än när eleven började skolan. "He jer Aborda"

Höstterminen börjar 21 augusti 2023

Höstlov 30 oktober - 3 november 2023

Jullov 22 december 2023 - 10 januari 2024

Sportlov 4 mars - 10 mars 2024

Påsklov 29 mars - 7 april 2024

Övriga lovdagar

9 - 10 maj 2024

6 - 7 juni 2024

Vårterminen slutar 14 juni 2024

 

 

Överkalix friskola

I Överkalix finns även en friskola åk F-9 med inriktning kultur och miljö. Friskolan ligger i området Brännaberget på Yrkesvägen 2. Friskolans egna hemsida hittar du här: Överkalix Friskola

Kontakter Grundskola

Maria Carlsson

Rektor grundskola

0926-741 11 070-180 04 85

Ida Kringstad

Studie- och yrkesvägledare

073-055 44 04

Åkerskolan Bulandsgatan 17

  • Personalrum åk 1-3
    Tel 0926- 741 01

Strandskolan Bulandsgatan 15

  • Personalrum åk 4-6
    Tel 073-275 47 45
  • Personalrum åk 7-9 
    Tel 0926-740 80

Om personuppgifter
Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter