Slamtömning

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet, vilket innebär att slamtömning enligt lag ska skötas av kommunen eller genom av kommunen anlitad entreprenör. 

Slamtömning sker årligen enligt schema för ordinarie tömning då entreprenören kör sin tömningstur i er by.

Extra tömning kan beställas om tömning önskas vid annat tillfälle än vid ordinarie tömning. Akut tömning kan beställas om tömning omgående måste utföras. Kontakta driftschef vid behov.

Tömningen planeras enligt följande preliminära tidplan och sträckning.
Observera att denna tidplan är preliminär och kan komma att förändras:

 • Juni: Tallvik, Furunäs, Hällan, Kangis, V Stråkan, V Rödupp, V Ansvar, Vallsjärv, Jockfall 
 • Juli: Ö Ansvar, Granberget, Mjölaskatan, Lillselet, Ö Rödupp, Ö Stråkan, Nybyn, Posjärv 
 • Aug: Samtliga byar längs "västbyggarvägen”, Kälvudden, Boheden, Hultet, Vislakt, Heden, Landet, Svedjan, Gyljeheden, Gyljen, Pjäran, M Sandsjärv, N Sandsjärv, Tvärån, Lansån, Krokfors, Naisheden, Naisjärv. 
 • Sept: Lomträsk, Miekojärvi, Pojmis, Allsån, Allsjärv, Ertsjärv, Y Lansjärv, Lillsund, Valheden, Lansjärv, Storsund, Stubblandet, Sanningslandet, Ängesån
 • Sept/okt: Kypasjärv, Kilisjärv, Svartträsk/svartberget, Ytterlinningen, Orrfors, Mjöträsk, Byträsk, Svartbyn, V Svartbyn

Tänk på att:
 • Slambilen ska kunna köra fram till minst 20 meter ifrån er avloppsanläggning för att tömningen ska kunna genomföras.
 • Om slambilen inte kan köra fram till 5 meter från brunnen måste slangen förlängas. Ni debiteras 150 kronor för varje fem meter som slangen måste skarvas och förlängas.
 • Ansvar för att vägen till brunnen håller för slambilen är fastighetsägarens. Märk gärna ut vilken väg ni vill att slambilen skall köra till er brunn.
 • För att bilen ska kunna ta sig fram måste vägen vara 3,5 m bred. Träd, grenar eller andra hinder i höjdled får inte finnas på lägre höjd än 4,5 m.
 • Brunnen ska tydligt märkas ut med t.ex. en vimpel, så att entreprenören hittar den.
 • Brunnslocket skall vara fritt från hinder, t.ex. blomlådor etc.

Som ägare eller nyttjanderättshavare har du ansvar för att se till att anläggningen inte medför risk för ohälsa t.ex. för dem som arbetar med slamsugning av slamskiljare och brunnar.

Arbetsmiljöverkets bestämmelser säger att arbetstagare inte bör lyfta mer än 15-20 kg. Ett brunnslock i betong som slamtömmare handskas med väger ofta mellan 70-200 kg. Risken för arbetsskador under dessa förhållanden är överhängande. Därför bör avloppsanläggningar inte ha tunga betonglock.

Har ni ett brunnslock tyngre än 25 kg eller ett betonglock med diameter överstigande 600 mm bör detta bytas till ett lättare lock.

Dispens från slamtömning söks hos kommunens avdelning för Bygg och miljö.

Bygg- och miljökontoret

Jennifer Henriksson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0926-740 25

Tillståndsfrågor

Harri Kylmänen

Driftschef Gator & Renhållning

0926 - 740 00