Psykisk hälsa

Personligt ombud är ett kostnadsfritt kommunalt stöd som vänder sig till människor med långvarig psykisk ohälsa. Ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde och syftet är att tillgodose dennes behov och rättigheter.

Personligt ombud vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och äldre.

Det Personliga ombudet kan fungera som ett stöd i olika frågor och funderingar. Ombudet kan också motivera dig till att söka insatser. Det kan vara sådant som har att göra med din ekonomi, sysselsättning, bostad eller fritid. Ombudet kan även hjälpa dig att få kontakt med de rätta myndigheterna och personerna. 

Stödet är kostnadsfritt. Personligt ombud bedriver inte myndighetsutövning, och är också helt fristående från alla berörda myndigheter.

 • Vi finns för dig som är mellan 18-67 år och folkbokförd i Överkalix kommun.
 • Personligt Ombud, PO, fungerar som ett frivilligt stöd för dig som på olika sätt har stora svårigheter att klara av vardagen till följd av långvarig psykisk ohälsa.
 • Vår uppgift är att vägleda och stötta dig till att få dina behov tillgodosedda och därmed ett mer självständigt liv. Vi hjälper dig att få kontakt med de rätta myndigheterna och personerna.
 • Personligt ombud bedriver inte myndighetsutövning, och är också helt fristående från alla berörda myndigheter.
 • Vi har tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt. Vi arbetar på uppdrag av dig.

 • Att kartlägga och formulera dina behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. Samt hjälpa dig att få till stånd och samordna olika stödinsatser du är i behov av.
 • Att inhämta och ge information om dina rättigheter och skyldigheter i samhället.
 • Att tillsammans med dig undersöka möjligheter och rättigheter till vård, stöd och service
 • Att stötta och vägleda dig till ett mer självständigt liv utifrån dina egna önskemål.
 • Att vägleda dig till att hitta en meningsfull sysselsättning.
 • Att agera som samtalsstöd i dina kontakter med myndigheter och vårdinstanser såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Om du inte kan ansöka själv går det bra att låta någon i din närhet (anhörig, granne eller liknande) göra det åt dig. Ansökan måste innehålla ditt namn, adress samt telefonnummer. Du kan skicka intresseanmälan via post, e-post eller telefon.

Kontakt

Bryggan öppenvård

0926-74177 samordnare 0926-740 00 växel

Telefontid vardagar 09.00-10.00

Besöksadress: Renstigen 11

Ansökan Personligt ombud:
Överkalix Kommun
Personligt Ombud
956 81 Överkalix