Medborgarförslag

Du som bor (är folkbokförd) i Överkalix kommun har möjlighet att påverka den politik som förs i kommunen. Det gör du genom att skicka in medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan vara ett konkret förslag på något du vill förändra i kommunen. Det kan handla om vad som helst som kommunen kan besluta om.

Du kan välja hur du vill skicka in ditt medborgarförslag:

Vad är inte ett medborgarförslag?

Om det du vill framföra snarare handlar om att lämna synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och service kan du istället använda våra tjänster för det.

Det kan vara synpunkter på sådant du tycker behöver förändras, en ny idé, eller bara en återkoppling på något du tycker är bra. Du kan vara anonym.

E-tjänsten Synpunkter och klagomål (samtliga utom Socialförvaltningen)

E-tjänst Synpunkter eller klagomål till Socialförvaltningen

På samma sätt kan du använda våra tjänster för felanmälan om det är något som är trasigt, om det är hål i en gata eller nedskräpat.

Till felanmälan