Avfall & återvinning

Avfall från privata hushåll kan delas upp i återvinning samt hushållssopor och matavfall. Hushållssoporna och matavfall sorteras i dina soptunnor medan återvinning sorteras på en återvinningsstation eller miljöcentral.

SMS-tjänst - sophämtning

Vi använder en SMS-tjänst, som är gratis för dig att använda, för att påminna dig om att ställa ut soptunnorna. Du får ett SMS dagen innan tömning, så kommer du ihåg att ställa ut tunnorna på kvällen. 

Överkalix kommun har en SMS-tjänst som kommer att skicka ut påminnelse om sophämtning dagen innan hämtningen ska ske. Om du har en mobiltelefon som är registrerad på adressen där du bor, kan du få information om sophämtning via SMS.

Självklart publicerar vi varje år en aktuell lista med sophämtningar. Den finns både på webbsidan och i det lokala reklambladet, ifall du vill ha en samlad överblick.

Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är du skriven på en adress, och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress, så kommer du alltså automatiskt att få våra SMS-utskick som rör just den fastigheten. 

Även du som har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort, eller som äger fritidshus i kommunen, kan ta del av tjänsten. Det gör du genom att anmäla dig ovan på "SMS-tjänst - soptömning".

SMS-tjänsten är också bra för dig som äger flera fastigheter, eller som vill få information om soptömning hos till exempel äldre anhöriga, eller obemannade anläggningar.

Om du vill avanmäla ett eller flera av dina, eller familjens, mobilabonnemang från SMS-tjänsten, så är det också enkelt att göra.

SMS-utskicken kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Hushållssopor & matavfall

De sopor du inte kan lämna vid en återvinningsstation eller miljöcentral, sorterar du i dina soptunnor. Den gröna tunnan använder du för brännbart och den bruna tunnan för kompost.

Brännbart innefattar alla sopor förutom kompost och det som ska sorteras vid en återvinningsstation eller miljöcentral.

Kompost är sådant som förmultnar, t ex matrester och hushållspapper, så de speciella kompostpåsarna bryts också ned i takt med avfallet.

En gång om året delas nya kompostpåsar ut till hushållen, då kompost inte får förpackas i vanliga plastpåsar. Extra kompostpåsar finns att köpa på kommunen.

 • När du ställer ut ditt sopkärl för tömning bör kärlet placeras ca 1,5 meter in från vägkanten. 
  Då kan sopbilen tömma kärlet utan att tvingas stå ute på vägbanan och vara ett hinder för övrig trafik. När snön kommer är kärlet inte heller ett hinder för plogningen.
 • Kärlen bör stå plant och i jämnhöjd med vägbanan. 
  Det blir lättare att greppa med bilens kärllyft då bilen inte klarar stora nivåskillnader. 
  Tänk också på att skotta bort snön innan du ställer ut kärlet, annars är det lätt att kärlet vickar omkull när det ställs ned efter tömningen.
 • När du ställer ut sopkärlen, ställ kärlen med ca 0,5 meters mellanrum. 
  Vänd soptunnorna så att handtaget är vänt bort från vägen/gatan, annars kan inte sopbilens arm greppa tag i kärlet. 
 • Sopkärlen får inte fyllas så att locket inte går att stänga helt! 
  Är kärlen för fulla är de svåra att tömma och det kan lätt ramla sopor på marken utanför. Vi ber dig därför att se till att locket är stängt. Om ditt kärl är så fullt att locket är öppet kan det innebära att vi ej tömmer det!

Renhållningen tömmer soptunnorna enligt det schema som finns i menyn till höger under Dokument.

Under vintern töms soptunnorna var tredje vecka och sommartid töms soporna varannan vecka. 

När du sorterar bort det som ska till återvinningsstation, så ryms sopor från flera veckor i dina tunnor.

Kommunens avfallshantering bekostas helt med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften täcker både sophämtning och sortering av avfall på miljöcentral.

Renhållningstaxan hittar du via länken till Taxor & Avgifter i menyn till höger.

Återvinning

Genom att sortera vårt avfall kan vi spara massor av resurser och skydda både människor och miljö. Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen.

Återvinning sorteras vid någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen eller tas till Furunäsets Miljöcentral.

Detta kan sorteras vid återvinningsstation:

 • Papper (tidningar, reklam)
 • Wellpapp (kartonger, mjölkpaket)
 • Mjuk plast (påsar, varuomslag)
 • Hårdplast (plastburkar och plastflaskor)
 • Glas (färgat eller ofärgat)
 • Metall
 • Batterier
 • Glödlampor

Överkalix kommun, Renhållningen, ansvarar för underhåll och tömning utav återvinningsstationerna i Bränna, Tallvik, Lansjärv och Svartbyn.

Återvinningsstationerna i Kypasjärvi, Gyljen och Lomträsk ansvarar byaföreningarna för. De sköter underhåll och städning.

På miljöcentral kan du i tillägg till sorterat återvinningsbart material som trä, papper och plast även lämna t.ex. farligt avfall, metallskrot, elektronik. 

På Överkalix kommuns miljöcentral kan även hela och rena saker lämnas in till försäljning på vår Återvinningsmarknad.