Kontaktfamilj eller kontaktperson

Socialtjänsten har en skyldighet att se till så att barn har det bra och ibland kan barn och deras familjer ha behov av stöttning i form av familjehem, kontaktfamilj, eller kontaktperson.  

Att vara kontaktfamilj/person är ett uppdrag från socialtjänsten. Som kontaktfamilj tar du/ni emot ett barn eller en ungdom i ert hem under regelbundna, kortare perioder. Det kan vara exempelvis varannan helg eller en längre period i samband med skollov. Barnet sover i regel över hos kontaktfamiljen vid kontakttillfällena.

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller ungdom för att exempelvis utföra någon fritidsaktivitet tillsammans. Det kan vara exempelvis några timmar en eller ett par kvällar i veckan. Till skillnad från kontaktfamilj sover barnet inte över hos kontaktpersonen och det är ett uppdrag för en enskild person som inte behöver involvera hela familjen eller bägge vuxna i ett hushåll.

Barn kan få kontaktfamilj/person av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa hos barnet eller föräldrarna, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp.

Genom insatsen kan föräldern få avlastning, barnet kan få en positiv kontakt utanför hemmet eller stöd att komma ut i olika aktiviteter. Syftet och upplägget planeras alltid individuellt utifrån det specifika barnets behov och önskemål. 

Ni ska ha en stabil och trygg livssituation och vara intresserade av att hjälpa andra människor och kan vara gifta/sammanboende eller ensamstående vuxna, med eller utan barn. Ni ska ha tid, ork och utrymme att engagera er i ett barn/ungdom.  

Viktigt att tänka på när det gäller uppdrag som kontaktfamilj är att det involverar hela familjen och alla måste vara positiva till att ta emot ett barn eller ungdom i ert hem.   

  • Ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är pensionsgrundande och beskattningsbart och varierar beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsdelen varierar utifrån hur kontakten läggs upp. Vid övernattning tillkommer dygnsarvoden och ersättning för dygnsomkostnader.
  • Råd och stöd från ansvarig socialsekreterare.
  • Utbildning och handledning vid behov.   
  • Kontaktfamiljer kan alltid få tag på socialjour vid akuta situationer utanför kontorstid.

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas ofta några gånger per vecka eller per månad och gör saker tillsammans som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande.

Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet, samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag.

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktfamiljer är helt vanliga familjer som öppnar sitt hem för att hjälpa ett barn. Vi tror inte att det finns några ”perfekta familjer”, men vi är övertygade om att det finns många olika slags ”vanliga” familjer som kan bli kontaktfamilj eller familjehem.

Familjekonstellationer kan se olika ut - ni kan vara en eller två vuxna, gifta eller sambo, bo i stad eller ute på landet, ha olika yrken och bakgrund. Kanske finns det redan barn eller ungdomar i familjen, eller inga barn alls, men plats för ett eller flera i både bostad och hjärta. Det viktiga är att ni är en kärleksfull och stabil familj med tid, engagemang och mycket värme.

Det finns olika anledningar till att barn behöver en extra familj att vistas hos och som kontaktfamilj tar du emot ett barn under några dygn per månad. Omfattning kan variera beroende på barnets behov.

Vid intresse – hör av dig så berättar vi mer!

Ni anmäler ert intresse till socialtjänsten och får kontakt med en socialsekreterare för mer information.

Innan ni kan få uppdrag som kontaktfamilj/person gör socialtjänsten en utredning för att bedöma era förutsättningar att vara en stabil resurs för barnet. Detta är viktigt för att socialtjänsten ska försäkra sig om att barn får trygga och säkra insatser.  

Detta sker genom intervjuer med dig/er, registerutdrag och samtal med referenspersoner i er närhet. Efter utredning och godkännande av individnämnden matchas ni mot barn som är i behov av en kontaktfamilj/person.

Ibland utreder vi för att ha resurser i beredskap när behov uppstår och ibland finns det ett barn som väntar på en kontaktfamilj/person. Därför kan det variera hur länge det tar från utredningen tills ett eventuellt uppdrag.

Kontakta individ- och familjeomsorgen för att anmäla intresse. Om du har frågor eller funderingar ger vi gärna mer information.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Postadress:

Överkalix kommun

Individ- och familjeomsorgen

95681 Överkalix

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00