Miljö- och upprustningsbidrag

Vill du slippa köerna, ha nära till natur och mer tid med barnen? Då är Överkalix en utmärkt plats att leva och bo på!

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Miljö- och upprustningsbidrag

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har beslutat att avsätta pengar till trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten i form av ett miljö- och upprustningsbidrag.

Kommunstyrelsen har beslutat att årligen avsätta 40.000 kronor till trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten i form av ett miljö- och upprustningsbidrag. Bidraget till varje sökande kan enligt tidigare beslut vara 50% av högst 20.000 kr.

Det är upp till varje by-/byaförening/ intresseförening att med den lokala kännedom de besitter själva bedöma vilket/ vilka projekt man vill söka miljö- och upprustningsbidrag för. 

Generellt kan sägas att miljö- och upprustningsbidrag bör/ kan användas till:

  • Förbättring av den yttre miljön som kommer boende och besökare till godo
  • Förbättring av byagemensamma anläggningar
  • Förbättring av övrig art som syftar till att ge boende i byn en större livskvalité
  • Förbättring för att bevara historiska värden

Byaförening/ intresseförening skall senast 13 april ansöka om miljö- och upprustningsbidrag.

Ansökan skall innehålla:

  • Beskrivning av det trivsel och miljöarbete man avser att genomföra
  • Beskrivning och beräkning av trivsel och miljöarbetets kostnader

Ansökan skickas in per post under adress:

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen
956 81 ÖVERKALIX

eller per e-post: kommun@overkalix.se

Kommunstyrelsen kommer senast 30 april att besluta om vilka trivsel- och miljöarbeten som kommer att beviljas miljö- och upprustningsbidrag.

Byaförening/ intresseförening skall så snart trivsel- och miljöarbetet är klart anhålla om miljö- och upprustningsbidrag.

Anhållan skall innehålla:

  • Redovisning av hur trivsel och miljöarbetet har genomförts
  • Redovisning av trivsel och miljöarbetets kostnader som på lämpligt sätt skall verifieras
  • Plusgiro eller bankgiro för utbetalning av miljö- och upprustningsbidrag

Anhållan skickas in per post under adress:

Överkalix kommun
Kommunstyrelsen
956 81 ÖVERKALIX

eller per e-post: kommun@overkalix.se

Kommunstyrelsen kommer att, så snart trivsel- och miljöarbetets genomförande och kostnader granskats, betala ut miljö- och upprustningsbidrag i enlighet med av kommunstyrelsen beslutad bidragsnivå.

Bo i centrum eller en bit utanför, i hus eller lägenhet - vad du än väljer får du ett kvalitativt boende i en naturskön omgivning. Kommunen genomkorsas av polcirkeln, så du kan välja på vilken sida av den du vill bo. Norrsken och midnattssol får du på köpet!

Genomkorsad av världens mest kända varumärke, polcirkeln, och omsluten av en helt orörd nationalälv mitt i norra Europas barrskogsbälte ligger Överkalix mitt i Norrbotten.

Vi är en av Norrbottens minsta kommuner, men här finns stora möjligheter till arbete, göra karriär och samtidigt leva och bo med hög livskvalitet.

Företagandet växer, där vägen till framgång går genom samarbete. Samma drivkraft visar överkalixborna på andra håll. Till exempel står vi värd för ett antal större och folkkära evenemang, året runt. Överkalix ligger mitt i hjärtat av Norrbotten!

I mitten av Norrbotten, bredvid nationalälven Kalix älv, ligger centrala Överkalix. Därifrån är det ungefär 11 mil till Luleå (närmaste flygplats) och nästan 25 mil till Kiruna.

Hela kommunen täcker ett område på lite mer än 2900 km².

Överkalix centrum består av flera områden, utspridda där Kalix älv och Ängesån möts. Centralorten kallas Bränna och ligger på ena sidan av Kalix älv.

På samma sida av älven finns närområdena Grelsbyn och Brännaberget. På andra sidan älven ligger Tallvik, där även hälsocentralen finns.

Inom kommunens gränser finns många byar i olika storlekar. De största heter Svartbyn, Vännäsberget, Gyljen, Jockfall och Lansjärv. Flera företag finns dessutom ute i byarna.

De kommunala grundskolorna, F-3 och 4-9, är samlade inom ett avgränsat område i Bränna, precis som kommunal förskola och förskoleklass, samt fritidshem för de som behöver. Sporthall, islada, badhus och bibliotek finns också inom skolområdet. Där finns även ungdomsgården, som är öppen vissa kvällar.

En friskola finns också i kommunen. Den ligger i Brännaberget.