Stöd till äldre

Du som är äldre och behöver hjälp i vardagen har bland annat möjlighet att få hemtjänst, färdtjänst och boenden av olika slag.

Vi har en stor erfarenhet av äldreomsorg och vad som utmärker en bra sådan. Trygghet, att kunna välja mellan olika boendeformer och att kunna leva som var och en själv vill ser vi som kärnan när det kommer till äldreomsorg. Vår verksamhet utvecklas hela tiden efter hur samhället ser ut. 

Navigera dig vidare i menyn för att ta del av de olika tjänster kommunen erbjuder.

För pensionärer

Du som har du som gått i pension har möjlighet att ändra skatteavdrag, se pensionsutbetalningar, visa ditt pensionärsintyg, anmäla ändringar och läsa om ekonomiskt stöd som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix