Övrigt stöd

Alla som bor i Överkalix kommun kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i olika situationer.

För att kunna bo kvar hemma trots ett funktionshinder kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i bostaden.

När en person avlider är det vissa saker som ska göras och det kan ibland vara svårt att veta var man ska börja. Mer information hittar du på sidan som handlar om dödsboanmälan.

Alla invånare i byarna som ligger utanför centralorten (Bränna, Brännaberget, Grelsbyn, Tallvik) kan använda sig av tjänsten servicetur och varuhemsändning.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Navigera dig vidare i menyn för att ta del av de olika tjänster kommunen erbjuder.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix