Kommunalt VA

Överkalix kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen vars verksamhetsområde omfattar många av kommunens byar.

Allmänna bestämmelser för användande av Överkalix kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 2012) reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och Överkalix kommun. Se Dokument i menyn till höger.

Om du upplever problem med ditt kommunala vatten och avlopp kan du läsa mer i Frågor & svar längre ned på sidan och göra en felanmälan här.

Kommunalt vatten

Överkalix kommunala vattennät levererar endast det bästa vatten till dig som kund. Varje dygn levereras ca 1100 kubik vatten från våra naturliga grundvattentäkter.

Detta innebär att du som boende eller besökare dricker och duschar i vatten av högre kvalitet än det som säljs på flaska i butik.

Dessutom kostar kranvattnet knappt 3 öre per liter!

Din vattenmätare ska byta ut minst vart tionde år, enligt SWEDAC:s föreskrifter. SWEDAC är den svenska myndighet som kontrollerar kvalitet och säkerhet.

Kommunen meddelar när det är dags för byte av vattenmätare i din fastighet genom utskick av två brev.

I det första brevet informerar vi om att det snart är dags för vattenmätarbyte i din fastighet och att du ska kontrollera din nuvarande installation enligt instruktionerna nedan.
I det andra brevet får du ett förslag på datum och tid för vattenmätarbyte.

Inspektera nuvarande installation

För att kunna byta din vattenmätare så enkelt och säkert som möjligt behöver vi din hjälp att inspektera din nuvarande vattenmätarinstallation och att åtgärda eventuella brister innan vi kommer till dig.

Kontrollera:

 • Att vattenmätaren är monterad i en konsol, fast förankrad i väggen.
 • Att utrymmet runt vattenmätaren är åtkomligt. Vi behöver en öppen yta på minst 1 kvadratmeter kring vattenmätaren för att kunna utföra bytet.
 • Att båda ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt. Testa en ventil i taget:
  a. Stäng av en ventil.
  b. Öppna sedan en kran i huset. Kommer det inte något vatten ur kranen, så är ventilen tät.
Felaktiga ventiler

Kolla om ventilerna före och efter vattenmätaren har beteckningen LK580, LK581 eller LK582.

I fall ventilerna har någon av ovanstående beteckningar måste du byta ut dessa innan vårt besök. Modellerna har brister i konstruktionen och kan orsaka omfattande vattenskador.

Då de inte är godkända, kan ditt försäkringsbolag för hemförsäkring välja att inte ersätta skadorna.

Åtgärda konsol och icke godkända ventiler

Om din mätare är monterad utan väggkonsol och om båda ventilerna inte håller tätt eller inte är godkända, ber vi dig att kontakta en auktoriserad VVS-firma för byte och installation av konsol och ventiler.

Kommunala avlopp

 • Det som passerat kroppen
 • Toapapper
 • Disk- och tvättvatten
 • Vatten från disk- och tvättmaskiner
 • Dusch- och badvatten med tvål- och schamporester

• Tops
• Bindor
• Tamponger
• Tvättlappar
• Våtservetter
• Tandtråd
• Plåster
• Fetter
• Blöjor
• Kondomer
• Lösningsmedel och avfettningsmedel
• Färger
• Oljor och bensin
• Aceton
• Läkemedel
• Kattsand
• Strumpbyxor
• Kammar
• Cigaretter, snus och cigarrer

Läs mer i dokumentet i menyn till höger.

Om du får stopp i avloppet ska du själv först kontrollera om problemet finns i din servisledning.

Om du behöver behöver hjälp kan du ringa till en rörfirma eller direkt till spolbilen, så att de kan komma och rengöra din ledning. Om felet sitter i din servisledning bekostar du spolningen, och om felet är utanför förbindelsepunkten meddelar spolbilen det till kommunen, som då står för kostnaden.

Din fastighet ansluts till avloppsnätet via en servisledning. Se bild nedan.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Förbindelsepunkten ligger normalt i fastighetsgräns.

Du har själv ansvaret för dina VA-ledningar fram till förbindelsepunkten. Det innebär att du själv ansvarar för alla arbeten och kostnader för den delen av servisledningen. Utanför förbindelsepunkten tar kommunens ansvar vid.

Kommunen äger och ansvarar också för vattenmätaren.

Servisledning fastighet
Tecknad skiss av servisledning till fastighet.

 • Allsån
 • Bladviken
 • Boheden
 • Brännaberget
 • Bränna
 • Grelsbyn
 • Gyljen
 • Gyljeheden
 • Hedensbyn
 • Jockfall
 • Lansjärv
 • Norra Svartbyn
 • Norra Tallvik
 • Nybyn
 • Svartbyn
 • Tallvik
 • Vännäsberget
 • Ängesån

Överkalix kommun har fem kommunala reningsanläggningar, som är belägna i Allsån, Grelsbyn, Jockfall, Lansjärv och Ängesån.

I Grelsbyn, Allsån och Jockfall utgörs anläggningarna av reningsverk och i Ängesån och Lansjärv av markbäddar.