Intresseanmälan

Flytta till Överkalix/Move to Överkalix

Intresseanmälan/Declaration of interest

Kontaktuppgifter/Contact details
Familj/Family

Vilka planerar flytta till Överkalix?/Who are planning to move to Överkalix?

Boende/Accommodation

Har redan boende i Överkalix/Already have accommodation in Överkalix

Vill köpa ett hus/Want to buy a house

Vill hyra ett hus/Want to rent a house

Vill hyra lägenhet/Want to rent an apartment

Sysselsättning/Occupation

Vad passar in på dig?/What suits you?

Berätta mer för oss om vem du är?/Tell us more about who you are?
Frågor?/Questions?