Furunäsets Miljöcentral - FMC

På Furunäsets Miljöcentral & Återvinningsmarknad kan du lämna in restavfall och metallskrot, samt sorterat återvinningsbart avfall, som till exempel trä, plast och kartong. Du kan även lämna in hela och rena saker till försäljning eller göra fina fynd i vår butik. Du hittar oss på Miljövägen 1.

Öppettider

Dag före afton och dag före helgdag har vi stängt. 
Helgdagar har vi stängt. 

Alla andra dagar gäller dessa tider: 

 • Måndag: 12:00 - 15:30
 • Tisdag: 12:00 - 15:30
 • Onsdag: STÄNGT
 • Torsdag: 12:00 - 18:30
 • Fredag: 12:00 - 15:00 

FMC tar emot och säljer saker som lämnas för återbruk. Här kan du hitta allt möjligt som går att använda igen. Möbler, cyklar, porslin, väskor m.m. Det som är gammalt för dig, är nytt för någon annan!

Vi erbjuder upphämtning av saker och möbler till försäljning samt vitvaror som ska skrotas, i mån av tid. Ring oss för att lämna en förfrågan.

I Tallviksrondellen kör du norrut mot Västra Rödupp, förbi industriområdet, Furunäs och vägskälet till Vännäsberget. Cirka 2,5 kilometer efter rondellen håller du höger, se skylt Furunäsets Miljöcentral. 

I länklistan i menyn till höger finns en kartlänk.

Vill du veta hur det går till på vår avfallsanläggning?
Hur sorterar man sopor och vad händer med påsarna?
Vad ska man inte slänga i soppåsen och varför? 

Du är välkommen till Furunäsets miljöcentral på studiebesök för att lära dig mer om hållbar utveckling, sortering och återvinning. Vi besöker även gärna t.ex. skolor för att informera.

Vi arbetar enligt principerna förebyggande, återanvändning och återvinning. Vi kan berätta mer om vikten av att ta vara på jordens resurser och vår miljö för att främja en hållbar utveckling för framtidens generationer genom att vara medvetna om vår konsumtion.

Om du har större mängder skrot kan en container beställas av renhållningen i Överkalix kommun. Innehållet i containern ska vara sorterat.

Containern körs ut och får behållas i tre vardagar innan den hämtas.
Om containern t.ex. körs ut på en fredag hämtas den upp efterföljande onsdag.

Container för metallskrot

För container för metallskrot debiteras ingen avgift om mängden metallskrot väger mer än 500 kg.

Tips! Gå ihop med grannarna, så får ni snabbt ihop mer än 500 kg!

Exempel på skrot som sorteras som metall: 

rör, balkar, metallstaket, jordbruksredskap, cyklar, kablar, plåttak, mopeder, gräsklippare och elmotorer. Alla motorer ska vara tömda på oljor, däck ska vara borttagna, m m.

Exempel på skrot som INTE får sorteras som metall:

kylar, frysar, spisar, produkter som innehåller olja, bilbatterier, burkar med målarfärg, etc.

OBS! Vid eventuell felsortering, så debiteras ni extra sorteringsavgift!

Container beställs via kommunens växel: 0926-740 00

Sortera ditt avfall

Elavfall kan innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen, som är skadliga för miljön och människan. Därför får inte elektronikavfall slängas tillsammans med de vanliga soporna eller grovsoporna, varken i kärl eller containrar.

Från elektronikprodukterna separeras sedan bland annat metaller för återvinning och skadliga ämnen tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Allt elektroniskt avfall ska lämnas in som hela produkter - inte sönderplockade. På så sätt håller de bättre i hanteringen.

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Det är viktigt att inte blanda det farliga avfallet med annat avfall, utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

Exempel på farligt avfall
 • Batterier och bilbatterier
  En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall.
  Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker samt vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.
 • Bekämpningsmedel
  t.ex. insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel
 • Fotokemikalier
  t.ex. fix och framkallningsvätska
 • Färg-, lack- och limrester
  t.ex. nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg.
  Även vattenlöslig färg hanteras i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Kvicksilverhaltiga material
  t.ex. febertermometrar, lågenergilampor och lysrör.
 • Lösningsmedel
  t.ex. thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Mediciner
  Lämnas till apotek som säljer receptbelagda läkemedel.
 • Oljor
  t.ex. spillolja, smörjolja och motorolja.
  Rengöringsmedel
  t.ex. silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprayburkar
  t.ex. hårspray, spraydeodorant och aerosolspray.

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv. 

Om du inte vill eller kan kompostera så kan du köra trädgårdsavfallet till Furnuäsets miljöcentral. Kostnaden för detta ingår i avfallstaxan.

Enligt Överkalix kommuns lokala föreskrifter för avfallshantering får torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering eldas om det kan ske utan att olägenhet uppstår och att det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Trädgårdsväxter tar över

Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt är ett brott enligt miljöbalken. Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till Furunäsets miljöcentral.

Trädgårdsavfall påverkar miljön där det slängs. Ofta gynnas näringskrävande arter, som brännässlor och kirskål. De växter som tidigare fanns på platsen kan konkurreras ut.

Träd kan få skador på rötter och stam om trädgårdsavfall läggs i högar vid träden. Svampangrepp kan uppstå, vilket minskar trädens livskraft och ökar risken för stambrott.

Om någon slänger trädgårdsavfall i naturen följer ofta fler efter. Det skapas platser där även andra former av avfall hamnar. Skräpet förfular miljön och i vissa fall tar det lång tid innan det försvinner.

Invasiva arter

Flera trädgårdsarter har konkurrerat ut våra naturligt förekommande arter. I vissa fall har de varit så aggressiva att de kallas för invasiva arter. Bland dessa finns till exempel jätteloka, parkslide och kanadensiskt gullris. Arbetet med att bekämpa invasiva arter är ofta svårt och tidskrävande.

En främmande art kan vara bärare av sjukdomar som kan spridas till vår natur. Den kan på olika sätt konkurrera ut våra inhemska arter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Genom att inte slänga trädgårdsavfall i naturen minskar vi risken för spridning av oönskade växt- och djurarter och sjukdomar.

Kontakt

Återvinningen FMC

070 - 547 40 33

Öppettider:

Måndag 12 - 15:30
Tisdag 12 - 15:30
Onsdag stängt
Torsdag 12 - 18:30
Fredag 12 - 15