Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra ska faderskapet fastställas

Faderskapsbekräftelse

Ett fastställande av faderskap kan ske via en faderskapsbekräftelse eller genom dom. Bekräftelsen upprättas via skatteverkets digitala tjänst eller hos socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen.

Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet genom Skatteverkets digitala tjänst eller vid ett gemensamt besök. Förutsättningen är att båda är säkra på att barnet är deras gemensamma.

Föräldrar som inte bor tillsammans eller sammanboende föräldrar som inte är skrivna på samma adress, får genomgå en mer omfattande utredning. Vid osäkerhet om vem som är pappa till barnet kan man via DNA-undersökning fastställa faderskapet.

När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Föräldrarna kan i samband med bekräftelsen även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00