Barn och utbildning

Vi strävar efter att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn kan växa, lära och blomstra.

På denna sida hittar du allt du behöver veta om våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och andra utbildningsmöjligheter i vår kommun. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande lärandemiljö som uppmuntrar till kreativitet, nyfikenhet och personlig utveckling.

Nyheter om barn och utbildning