Tomter & lokaler för företag

Överkalix kommun erbjuder tomtmark för industriverksamhet i Norra Tallvik. Det finns även lediga kontorslokaler att hyra.

Överkalix kommun har ca 220 000 m2 obebyggd, detaljplanerad industrimark till försäljning. Det finns både oplanerad råmark utan vatten och avlopp, och planerad byggbar mark med framdraget vatten och avlopp.

I Portalen kan du se en digital karta som visar våra lediga tomter. 

Mark till salu

Tallvik 6:23 m.fl, Vännäsvägen, 80 000 m2   Råmark
Tallvik 7:1, Hedvägen, 115 000 m2   Råmark
Tallvik 7:9, Hedvägen, 14 300 m2    Färdigplanerad industritomt

Industrimark, råmark: 25 kr/m2
Industrimark, planerad mark: 40 kr/m2
Industrimark, planerad mark med vatten och avlopp: 55 kr/m2

Kontorslokaler att hyra

Överkalix kommun erbjuder lediga kontorslokaler i vår företagsby i centrala Bränna.

Företagsbyn, som består av två huskroppar i två respektive tre plan, inrymmer bland annat kontorsutrymmen, gemensamhetsutrymmen samt konferensrum.

Det finns cirka 800 m2 lediga lokaler. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Per Larsson

Fastighetsingenjör

0926-740 32