Stöd till barn, unga och familj

Barn och ungas uppväxtförhållanden är avgörande för deras fortsatta hälsa och utveckling. Du som är barn, ungdom eller förälder kan vända dig till oss på socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen för stöd och hjälp.

Vi som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

I östra Norrbotten har kommunerna och regionens verksamheter ett samarbete kring barn och unga. I samarbetet används en nätverksmodell. Det innebär att den personal som upptäcker ett behov av stöd, utredning eller insatser hos ett barn eller ungdom, ska se till att det tas upp i den egna verksamheten. Frågan ska också lyftas om det finns behov av hjälp och stöd från annan verksamhet än den egna.

Norrbus

Polisens fem uppmaningar till föräldrar:

  • Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
  • Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
  • Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
  • Var vaken när din tonåring kommer hem
  • Bygg relation så att din tonåring vågar berätta

Östra Norrbottens Folkhälsoråd vill bidra med kunskap om vad du som vuxen och förälder bör ha koll på när det gäller ungdomar och droger. Detta gör vi i samarbete med trygghets- och preventionssamordnaren i Kalix kommun och Polisen i Östra Norrbotten. Här kan du ta del av Polisens ”Föräldraskolan” som vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk.

Polisens publikation Föräldraskolan består av elva korta ”lektioner” med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk.

Vill du hellre se film?

Polisen Jämtland Härjedalen har på Facebook lagt ut tio filmer baserade på Föräldraskolan.

Informationen kommer också att göras tillgänglig via skolan i de högre årskurserna på Strandskolan via Schoolsoft och på Friskolan via Schoolity. För att inte all information ska komma samtidigt och bli svår att hinna ta in kommer en ”lektion” i veckan att publiceras.

BRIS - Barnens Rätt I Samhället

Bris 116 111 är Sveriges nationella stödlinje för barn. Till Bris kan barn ringa, chatta, sms:a och mejla dygnet runt, årets alla dagar.  Vuxna kan dagtid kontakta Bris vuxentelefon och Bris stödlinje för idrottsledare.

Länkar till Bris:Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Postadress:

Överkalix kommun

Individ- och familjeomsorgen

95681 Överkalix

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00

 

 

 

Bris skrivet med orange bokstäver på vit bakgrund