Stöd till barn, unga och familj

Barn och ungas uppväxtförhållanden är avgörande för deras fortsatta hälsa och utveckling. Du som är barn, ungdom eller förälder kan vända dig till oss på socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen för stöd och hjälp.

Vi som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Polisens fem uppmaningar till föräldrar:

  • Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
  • Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
  • Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
  • Var vaken när din tonåring kommer hem
  • Bygg relation så att din tonåring vågar berätta

Östra Norrbottens Folkhälsoråd vill bidra med kunskap om vad du som vuxen och förälder bör ha koll på när det gäller ungdomar och droger. Detta gör vi i samarbete med trygghets- och preventionssamordnaren i Kalix kommun och Polisen i Östra Norrbotten. Här kan du ta del av Polisens ”Föräldraskolan” som vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk.

Polisens publikation Föräldraskolan består av elva korta ”lektioner” med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk.

Vill du hellre se film?

Polisen Jämtland Härjedalen har på Facebook lagt ut tio filmer baserade på Föräldraskolan.

Informationen kommer också att göras tillgänglig via skolan i de högre årskurserna på Strandskolan via Schoolsoft och på Friskolan via Schoolity. För att inte all information ska komma samtidigt och bli svår att hinna ta in kommer en ”lektion” i veckan att publiceras.