När du känner oro för ett barn

Om du som privatperson känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för oss på individ- och familjeomsorgen (IFO).

Vi har rätt att ingripa

Vi som arbetar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa när det finns oro för ett barn eller en ungdom. 

Att lämna uppgifter till oss om oro för ett barn innebär att man lämnar in en orosanmälan.

Om du känner dig osäker på vad en anmälan kan komma att innebära för dig, eller för barnet och dess familj, kan du kontakta oss och få information om hur vi arbetar efter att en anmälan inkommit.

Du kan även få råd och stöd om du, med den information du har idag, ska eller bör göra en anmälan eller ej.

Som privatperson har du rätt att vara anonym vid en anmälan och då är det viktigt att du inte uppger ditt namn i telefonen. Tänk på att e-post alltid lämnar en avsändare!

Personer som arbetar i verksamheter som omfattas av anmälningsskyldighet (exempelvis inom förskola/ skola/ sjukvård) kan inte vara anonyma vid en anmälan. 

Vid en anmälan vill socialsekreteraren veta följande:

  • vilket barn/ ungdom du är orolig för
  • vilken relation du har till barnet
  • vilken/ vilka händelser du kopplar till din oro
  • hur vi kan komma i kontakt med barnet/ ungdomen och dess familj

För att berätta om din oro kan du kontakta oss via kommunens växel och då begära att få tala med en socialsekreterare för att göra en orosanmälan. Du kan även skicka anmälan via e-post.

Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.

Läs mer om Rädda Barnens orostelefon

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

0926-74 000 växel

Telefontid:
Helgfria vardagar, klockan 9.00-10.00