Avgifter & taxor

För att använda vissa av kommunens tjänster får du betala en avgift eller taxa. Ändringar av taxor och avgifter beslutas av den styrelse eller nämnd som har hand om den sortens ärenden.

Taxa gällande alkohollagen, tobakslagen och receptfria läkemedel

Korrigering av betalningsprocess vård- och omsorgsavgifter

Överkalix kommun har ett pågående utvecklingsarbete gällande avgiftshanteringen som bland annat innebär att vi ser över faktureringen av vård och omsorgsavgifter.

För befintliga kunder som betalar med två månaders eftersläpning för vård och omsorg innebär detta att vi kommer att rätta till detta så att du betalar månaden efter utförd insats. Det innebär att du i februari 2024 kommer får två fakturor, för både december och januari.

Ni som berörs av detta har fått brev med information om detta. Om du har frågor, eller vill upprätta en delbetalning, ta kontakt med ekonomikontoret.

Anledningen till denna förändring är för att förbättra fakturahanteringen i samband med vård och omsorgsinsatser för att det ska vara tydligt för dig vilken månad du betalar för.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix