Vuxenutbildning

Du har möjlighet att studera även som vuxen. Det finns möjlighet att låna studierum med datorer och även göra tentamen på distans. Adress Skolgatan 2.

Kommunal vuxenutbildning

Du kan läsa på grundläggande och gymnasial nivå. 

Du kan läsa för grundläggande och särskild behörighet tll högskola/universitet.

Du kan läsa yrkesutbildnigar och teoretiska utbildningar.

Du kan läsa hela utbildningar eller enstaka kurser.

Vår vuxenutbildning är till största del på distans med start varje måndag. 

En del yrkesutbildningar är skolförlagda och sker i samverkan med grannkommunerna. 

Låter detta intressant? 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren. Se kontaktruta.

 

SFI Svenska för invandrare

I dagsläget har vi löpande antagning under hela året. Det är viktigt att du kommer in med en ansökan till SFI. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill börja studera på SFI.

SFI-undervisningen sker i BIC-huset på skolområdet. Adress Skolgatan 2, Överkalix.

Hur lång är utbildningen?

Tiden är individuell och beror bland annat på din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilka mål du har.

Vilken grupp ska jag läsa i?

SFI består av tre olika studievägar; 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser A, B, C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bagrund, förutsättningar och mål.

  • Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan eller som bara gått några få år och utgörs av kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 är för dig som läst grundskola eller har en oavslutad gymnasieutbildning, och utgörs av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt, och utgörs av kurserna C och D.

Du kan läsa mer om utbildningens uppbyggnad i kursplanen som finns på Skolverkets hemsida

Länk kursplan SFI

Länk till kursplan tillgänglig på olika språk på Skolverkets hemsida

När du är klar med en kurs får du betyg utifrån hur du uppnått de olika kunskapskraven i kursen. 

Länk till Skolverkets hemsida om betygssystemet för SFi

Betyg från hemlandet

Kontakta Studie- och yrkesvägledaren för att få information om din utbildning går att använda i Sverige.

Studier på universitet och högskola på distans

Vill du studera på distans?

Via Överkalix Lärcentra kan du låna studierum med datorer och även göra tentamen på distans. Studierummet finns i BIC-huset på skolområdet. Adress Skolgatan 2, Överkalix.

Kontakta administrativ handläggare för mer information, se kontaktruta.

Kontakter vuxenutbildning

Maria Hjelm

Skolchef/ rektor gymnasium/ Vux/ SFI

070-327 41 10

Ann-Helene Johansson

Administrativ handläggare grundskola och förskola

0926-740 92

Ida Kringstad

Studie- och yrkesvägledare

073-055 44 04

Om personuppgifter
Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter