Ekonomi

En kommun har ett stort in- och utflöde av pengar. På ekonomiavdelningen arbetar vi bland annat med budget, redovisningar, faktureringar och bokföring.

Fördelar med e-faktura (privatperson)

Istället för att få en pappersfaktura med ett inbetalningskort kan du få din faktura från kommunen presenterad i din internetbank. Du kan titta på den på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda.

Ännu enklare blir det om du kombinerar e-faktura med autobetalning, se nedan.

 • Det är enkelt och säkert 

 • Du får en god överblick över månadens betalningar 

 • Betalning kan ske var du än är i världen – allt du behöver är en internetuppkopplad dator.

 1. När en ny elektronisk faktura anländer kan du se det då du loggar in på din internetbank.
 2. När du klickar på den elektroniska fakturan kommer den upp på skärmen. På fakturan ser du kommunens namn, fakturatext, beloppet som ska betalas, förfallodag mm.
 3. Kontrollera uppgifterna och godkänn fakturan. Fakturan betalas då automatiskt på förfallodagen via internetbanken.

 1. Logga in på din internetbank.
 2. Du klickar dig fram till ”Anmälan e-faktura”.
 3. Sök efter:
  Överkalix kommun (för äldreomsorg, barnomsorg, hyresfakturor) eller
  Överkalix kommun VA/RE (för Vatten/Renhållnings-fakturor)
 4. Anmäl e-faktura.
 5. Klart!

Frågor om e-faktura

Betala den på vanligt sätt. Om du anmäler till din bank att du vill ha e-faktura från Överkalix kommun kommer detta att börja gälla från nästa gång du ska betala din avgift.

Från det att du gjort anmälan tar det upp till tre dagar innan uppgifterna finns registrerade och e-faktura kan skickas.

Nej, det ingår i din betalningstjänst i internetbanken.

Nej, inga pengar dras förrän du har godkänt fakturan. För godkända e-fakturor dras pengarna på fakturans förfallodatum.

Som privatperson får du e-faktura direkt från Överkalix kommun.
Som företagare kommer e-fakturan från Svea Faktura.

Om du byter kontonummer eller bank ska du avsluta ditt tidigare medgivande om e-faktura innan du skickar in en ny anmälan. Kontakta din bank vid frågor.

E-faktura för företag

Lagkravet att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar. Som direktupphandling räknas också köp över disk. Alla inköp inom lagen som görs av Överkalix kommun ska faktureras med en e-faktura.

För att kunna skicka elektroniska fakturor är det ett absolut krav att Ni får ett korrekt referensnummer (fakturareferens) och namn på kommunens beställare. Referensnumret består av en fyrsiffrig kod.

Undantaget från e-fakturakravet är fakturor som omfattas av sekretess och de fakturor där det kan innebära en risk för att röja, eller i övrigt skada, säkerhetskänslig verksamhet/ information.

Observera att PDF och papper inte är godkända format.

Överkalix Kommun vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver Ni ansluta Er via ett företag som stödjer Er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med Er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

De format som Överkalix kommun kan ta emot i PEPPOL-nätverket är: PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0 .

Identifierare:

Organisationsnummer: 212000-2684

Namn: Överkalix kommun

Ansluten till distributionstjänst: Swedbank, SWEDSESS

E-adress via operatörstjänst: 2120002684

PEPPOL-ID: 0007:2120002684

GLN nummer: 7300009 06165 5

Om Ni inte har ett affärssystem kan Ni registrera Ert företag i en fakturaportal.

Använd gärna någon av dessa fakturaportaler:

KOFAX.com

Inexchange.se

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ ekonomisystem. Hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Överkalix kommun betalar via bankgiro. Använd alltid bankgiro, om sådant finns, när ni skickar e-faktura till Överkalix kommun.

Överkalix kommun tillämpar 30 dagars betaltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats. Den elektroniska fakturan från formuläret blir mottagen direkt när ni skickar den.

Kontakta oss via e-post: faktura@overkalix.se för frågor kring anslutning.

Mer information om lagkravet:

www.digg.se, www.sfti.se och www.skr.se

Frågor och svar om Peppol:

Peppol | Digg

Budget, bokslut och redovisning 

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix