Kommunal service

En kommun gör stora serviceinsatser för att du ska kunna leva ett gott liv. Sophämtning, snöröjning, parker, vatten och avlopp, och mycket annat.

SMS-tjänst - driftstörningar

Vi använder en SMS-tjänst, som är gratis för dig att ansluta till, för att snabbt få ut information om till exempel störningar i vattenleveransen. 

Överkalix kommun har en SMS-tjänst som kommer att användas vid driftstörningar, till exempel akuta vattenläckor, eller planerat ledningsunderhåll. Om du har en mobiltelefon som är registrerad på adressen där du bor, kan du få information om driftstörningar via SMS.

Självklart informerar vi även om våra driftstörningar via hemsidan och vår Facebooksida, och i vissa fall via lokalradio.

Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är du skriven på en adress, och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress, så kommer du alltså automatiskt att få våra SMS-utskick som rör just den fastigheten.

Även du som har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort, eller som äger fritidshus i kommunen, kan ta del av tjänsten. Det gör du genom att anmäla dig ovan på "SMS-tjänst driftstörningar".

SMS-tjänsten är också bra för dig som äger flera fastigheter, eller som vill få information om driftstörningar hos till exempel äldre anhöriga, eller obemannade anläggningar.

Om du vill avanmäla ett eller flera av dina, eller familjens, mobilabonnemang från SMS-tjänsten, så är det också enkelt att göra.

SMS-utskicken kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen tar hand om allt som har med kommunal mark och fastigheter att göra, lokalvård och mat inom kommunal verksamhet, samt renhållning och återvinning. 

På tekniska avdelningen leds upphandlings- och investeringsarbeten, handläggning av bostadsanpassningsbidrag, samt energirådgivning.

Härifrån sköts också drift och underhåll av kommunens fastigheter, samt nyckelhanteringen till dessa.

Tekniska avdelningen har också hand om kommunens produktions- och serveringskök, samt leder arbetet med lokalvården för kommunens verksamheter.

Vatten/avlopp (V/A) och renhållning, samt Furunäsets Miljöcentral, hör även de till tekniska avdelningen.

Kommunstyrelsen är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för tekniska avdelningens verksamhet.

Kontakt

Rune Ekholm

Teknisk chef

0926 - 740 31

Per Larsson

Fastighetsingenjör

0926-740 32

Henrik Andersson

Kost- och lokalvårdschef

0926 - 741 06

Per Nilsson Tuorda

Upphandlare/ inköpssamordnare

0926 - 740 29

Remi Jomier

GIS-handläggare

0926 - 740 57