Anslag

Vi anslår de protokoll som är justerade. Det är protokoll från olika nämnder, styrelser och utskott. Som anslag visas bara förstasidan, där du kan läsa vilka paragrafer som beslutats om, vem/ vilka som var med på mötet, vem/ vilka som justerat protokollet och hur länge protokollet anslås på anslagstavlan. Själva protokollet hittar du under Politik & organisation, där vi lagt upp dem efter de styrelser, nämnder och utskott som finns.