Föräldratips om mopeder och a-traktorer

Mopeder och a-traktorer är bra transportmedel för ungdomar att färdas i då vi har stora avstånd i vår del av landet. De kan också vara en avlastning för dig som förälder och en frihet för tonåringen. Det är dessutom en utmärkt hobby att umgås kring som bidrar till mycket glädje för många unga. Tänk på att du som förmyndare har ett ansvar för fordonets skick och användning. Här får du råd som bygger på information från polisen, du kan också lyssna på polisens erfarenheter kring a-traktorer.

Äger du en a-traktor som är i trafik? Du som förmyndare har ett stort ansvar för fordonets skick och användning även om det är din ungdom som kör den.

En a-traktor innebär ett stort ansvar och rätt hanterad är den en bra skola inför en framtid med ett ”riktigt” körkort. Man får en kunskap om trafiken och en rutin som andra ungdomar inte får. Fel hanterad kan en a-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför traktorn.

Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer samtal till både polisen och kommunen från invånare angående problem och störningar.
Det handlar om vårdslösa körningar, körning på olämpliga platser och skador som uppkommit på grund av det samt oljud med mer.

Det är viktigt att du som förälder är tydlig när det gäller regler i allmänhet. Det gäller även motorfordon och trafik. Genom att ta del av podden längst ned på sidan får ni veta mer om det tekniska kring en a-traktor och kan öka er kunskap inför dialoger med ungdomarna.

Två parkerade A-traktorer

När det gäller moped, prata om hjälmanvändning och om att inte trimma mopedens motor på något sätt.

Många mopeder är trimmade och körs alldeles för fort. Kombinationen av hög fart, okunskap och ungdom är livsfarlig. Det riskerar våra barns hälsa och skapar otrygghet för invånarna. Genom att prata om riskerna i trafiken kan vi tillsammans minska antalet skadade och omkomna.

Du som förälder bör ta reda på om ditt barns moped är trimmad och vidta åtgärder. Polisen kan stödja genom att informera och genomföra trafikinsatser. Tvärtemot vad många tror är det inte svårt att som förälder att ta reda på om mopeden är trimmad. Genom att provköra mopeden kan du kontrollera att den inte går fortare än lagstadgade 25 km/tim för en EU moped klass 2 och 45 km/tim för en EU moped klass 1.

Vad händer om tonåringen kör trimmat?

Den som kör en trimmad moped riskerar att rapporteras för olovlig körning. Om en EU-moped är trimmad klassas den som lätt motorcykel och då krävs ett körkort för motorcykel. Straffet för olovlig körning är dagsböter. Dessutom återkallas förarbeviset eller körkortet och det kan ta drygt ett år att få ett nytt körkortstillstånd. Även du som förälder kan dömas till dagsböter eller få körkortet återkallat för tillåtande av olovlig körning om du medvetet låtit ditt barn köra trimmad moped.

I dödsolyckor där föraren var under 18 år var 50 procent av mopederna trimmade (Källa: Trafikverket). Trimningen behöver inte vara orsaken till olyckan men hög hastighet påverkar svårighetsgraden på skadorna. Vid en olycka kan försäkringsersättningen till föraren utebli och föraren kan även drabbas av skadeståndskrav för skador som drabbat motparten.

Ta del av "Kalixpodden" där Kommunpolis Janne Abrahamsson och ingripande polis Krister Lundgren pratar om riskerna med a-traktorer och trimmade motorer.
Programledare är Reine Sundqvist, informationschef i Kalix kommun.

Länk: Polisen pratar a-traktorer

Podden delas med tillstånd av Kalix Kommun för att utgöra en del av det brottsförebyggande arbetet i Folkhälsoråd Östra Norrbotten

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Erik Nilsson

Handläggare

0926-740 10

Dokument