Trygghetsboende Västgården

Trygghetsboende för våra äldre.

På Västgården, Villagatan 63, finns det ett trygghetsboende med 18 lägenheter och gemensamma utrymmen.

Alla lägenheter är cirka 42 m2 stora och de har lite olika planlösning. Vissa lägenheter har ett kök och ett gemensamt sovrum och allrum. De andra lägenheterna har ett sovrum och ett gemensamt kök och allrum.   

Ett trygghetsboende är inget vårdboende, utan det är ett boende med egna lägenheter som är anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Om du behöver vårdinsatser är det hemtjänsten och/ eller hemsjukvården som hjälper dig.

På trygghetsboendet finns det en värdinna som anordnar olika aktiviteter och försöker främja gemenskapen bland de boende. 

För att bo på Västgårdens trygghetsboende är det några kriterier som måste vara uppfyllda.

  • Den sökande måste vara 75 år eller äldre.
  • Inte ha någon missbruksproblematik.
  • Ha behov av hjälp och stöd som kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser.
  • Upplever något av dessa kriterier: ensamhet, isolering, otrygghet eller oro.

Vid särskilda skäl kan det finnas möjlighet att frångå dessa kriterier.

För att ställa sig i kö till dessa lägenheter fyller man i vår blankett, alternativt kan kontakt tas med enhetschef för Västgården

Blankett ansökan trygghetsboende

 Trygghetsboende Järvstigen ligger på bostadsområdet Poxkroken och hanteras av Stiftelsen Överkalixbostäder. 

Kontakta Stiftelsen Överkalixbostäder:

Kontakt

Trygghetsboende Västgården

Värdinna

0926-740 71

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix