Synpunkter och klagomål

Har du klagomål eller synpunkter? Då vill vi gärna veta det! Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Överkalix kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. 

Alla som arbetar inom kommunens pedagogiska verksamhet har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet, då kunskaper och utveckling är i fokus.

Klagomålshantering

För oss inom barn och utbildning är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten. Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något kan du kontakta oss. Rutinerna för klagomålshanteringen gäller hela skolväsendet; förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare samt fritidshem.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten kan du välja mellan följande alternativ:

  • Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning i kommunen där synpunkten hör hemma. I förskola och skola handlar det i första hand om att framföra synpunkten till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till rektor i respektive verksamhet. Om du efter kontakt fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen via skolchef. Du kan framföra klagomålet muntligt eller skriftligt via vår lärplattform schoolsoft. På schoolsoft under ”Skolinfo” hittar du kontaktuppgifter. Du hittar också kontaktuppgifter via kommunens hemsida samt via kommunens växel, 0926-740 00.

 

  • Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen via skolchef. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du kan också lämna klagomål anonymt men då kan ingen återkoppling ske. Du hittar kontaktuppgifter via kommunens hemsida. Du kan också använda e-tjänsten nedan.

Efter att du lämnat ett klagomål så utreds klagomålet och du får ett svar senast inom 10 arbetsdagar. Är du inte nöjd med svaret och eventuella åtgärder så kan du vända dig till Skolinspektionen. De klagomål vi får in använder vi som underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att de sammanställs, analyseras och redovisas för barn och utbildningsutskottet.

 

Ditt klagomål och vårt svar blir allmän handling. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

 

Kontakt

Maria Hjelm

Skolchef/ rektor gymnasium/ Vux/ SFI

070-327 41 10

Maria Carlsson

Rektor grundskola

0926-741 11 070-180 04 85

My Pahikka Aho

Rektor förskola/ Headmaster preeschool

0926-741 20 073-038 61 11