Bredband

Överkalix Kommun bygger ut bredband på landsbygden. Som stadsnät har vi en viktig roll i att skapa förutsättningar för en hållbar omställning för hela samhället. Den här utbyggnaden kommer att ge oss tillgång till en snabb och pålitlig anslutning till det digitala samhället och bidra till att stärka vår kommunikationsinfrastruktur för framtiden.

 1. Fördelarna med fiber:
  Fibernätet kommer att erbjuda en mängd fördelar för både privatpersoner och företag.
  Fiberanslutning ger snabbare nedladdnings- och uppladdningshastigheter, stabilare uppkopplingar, förbättrad bild- och ljudkvalitet vid streaming, samt möjligheten att använda flera enheter samtidigt utan att förlora prestanda.
 2. Utbyggnadsstatus:
  Arbetet med fiberutbyggnaden i Överkalix Kommun är i full gång.
  Flera områden har redan blivit anslutna till stadsfibernätet:
  Bl a Vännäsberget, Furunäs, Boheden, Hultet, Vislakt, Brännaberget, Grelsbyn, Svartbyn, Nybyn, Allsån, Lomträsk, Lansjärv, Kangis, Hällan, Hedensbyn, Landet, Gyljeheden.
 3. Planerade områden:
  De områden som påbörjas för fiberanslutning under de kommande månaderna är bla Kalixälv, Holmfors, Stråkan, västra Rödupp, Strömsnäs, Storbäcken och Vilkos på västra sidan av älven.
  Därefter planerar vi att fortsätta på östra sidan med Mjölaskatan, Vinnäset, Lillselet, Bredseludden, Ansvar, Johannisberg, Mjölarmyrviken, Brändforsheden, Hembäcken, Stonis och Jockfall.
  Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och prioritera områden som behöver anslutas till fibernätet. Se mer om var vi bygger i "Karta Bredbandsutbyggnad".
 4. Anslutningsprocessen:
  Det finns möjlighet att anmäla sitt intresse till de planerade områdena under planeringstiden.
  Efteranslutningar kan göras efter projekttiden, men då tillkommer att man betalar hela anslutningskostnaden och fiberdragningen.
  När man fått klart en anslutning och en uppkoppling kan man välja en internetleverantör som erbjuder tjänster via fibernätet. Mer detaljerad information om anslutningsprocessen och hur ni kan dra nytta av den kan ni få genom att kontakta projektsamordnaren Sture Jatko i Överkalix Kommun.

Vi vill påminna er om att fiberutbyggnaden är en omfattande process som kräver tid och resurser.

Tack för ert tålamod och stöd under den här spännande resan. Vi ser fram emot att se hur fiberanslutningen kommer att förbättra vårt samhälle och göra det möjligt för oss att fortsätta att växa och utvecklas.

Sture Jatko, Projektsamordnare, Fiberutbyggnadsprojektet, Överkalix Kommun

Vi bygger med stöd från EU inom Landsbygdsprogrammet, som består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Vår byggnation av ortssammanbindande nät görs med medfinansiering via Tillväxtverket. De ortssammanbindande nät som byggs, ska användas för anslutning av områdesnät & kundanslutningar i andra bredbandsprojekt.

 

Inom Överkalix kommun pågår och planeras ett antal olika etapper i bredbandsprojektet.

Etapp 3 = Rödupp, Mjölaskatan, Ansvar, Jockfall samt Lansjärv
Etapp 4 = Hällan, Kangis, Hedensbyn, Landet och Gyljeheden
Etapp 5 = Byar som inte omfattas av de övriga etapperna. Utredning pågår.

Etapp 1 = Svartbyn, Grelsbyn, Brännaberget, Sandudden, Vislakt, Boheden och Hultet
Etapp 2 = Nybyn, Allsån och Lomträsk
Vännäsberget = Vännäsberget, Furunäs

Kommundirektör Överkalix Kommun
Ekonomichef Överkalix Kommun
IT-chef Överkalix Kommun

Politiker Christina Hjelm (c) Överkalix Kommun
Politiker Bengt-Erik Rolfs (s) Överkalix kommun
Politiker Niclas Hökfors (s) Överkalix Kommun                                                                               

Projektsamordnare, Överkalix kommun
Entreprenörer
IT-chef, Överkalix kommun
berörda markägare enl. behov